Arve Garberg, BDO in Trondheim

Arve Garberg

Equity Partner Auditor

Idrett | Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Arve Garberg er partner i BDO, tjenesteleder for revisjon i region MidtNord og jobber som revisor ved Trondheims-kontoret.

Arve er utdannet statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI. Han har bred kunnskap og erfaring fra revisjon av forskjellige bransjer og spesielt innenfor, sjømat, idrett, fotball, eiendom, grunderbedrifter og teknologi. Arve har lang erfaring med revisjon av noterte selskaper. Dette inkluderer også skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Videre har Arve Garberg lang og relevant erfaring fra rådgivning innenfor fagfeltene økonomistyring, verdivurderinger, omorganiseringer, herunder fusjon-/fisjon, generasjonsskifter og due diligence. Arve Garberg holder også foredrag for ledelse for toppklubber og NTNU

Ta gjerne kontakt med Arve for en uforpliktende prat.

   

Se mer på https://www.bdo.no/nb-no/personvernerklaering