1:
  • BDO i Trondheim

    Revisjon - Revisorer med lang erfaring

Revisjon i Trondheim

Våre erfarne revisorer i Trondheim er opptatt av virksomhetsforståelse ved gjennomføring av revisjonen. Vi benytter digitale verktøy som bidrar til at du som kunde får riktig tallmateriale i tilnærmet sanntid. Vi tilbyr blant annet finansiell revisjon, digital revisjon og attestasjonstjenester som bærekraftsattestasjon. Utover dette er vi en sparringspartner for kundene innenfor et bredt fagfelt. 

I Trondheim er vi rundt 80 revisorer som betjener over 4.000 kunder. Vi har en unik posisjon i markedet i Trøndelag med en markedsandel på hele 40%. Kompetansehuset BDO gir revisjonskunden direkte tilgang til spisskompetanse innenfor skatt, avgift, og andre rådgivningstjenester ved behov. 

Revisjon er organisert i bransjegrupper som gjør at vi til enhver tid kan bemanne opp kompetente team til din bransje. Disse bransjegruppene er:

 

Finansiell økonomisk rådgivning             

Finansiell og økonomisk rådgivning er del av revisjon i BDO, men med tverrfaglige team bestående av over 20 ansatte. Disse representerer alle tjenesteområdene i BDO og har erfaring og spisskompetanse til å bistå virksomheter med å håndtere forandringer, utfordringer og muligheter på økonomi- og finansområdet. Vi tilbyr spisskompetanse innen:

•    Finansiell rapportering, konsernregnskap og prosjektrapportering
•    Håndtering av endringer som følger av endringer i regnskapsstandarder og lovkrav
•    Implementering av IFRS
•    Attestasjonstjenester av eksempelvis bærekraftsrapportering og godtgjørelsesrapportering
•    Bistand som forberedelse til - og gjennomføring av børsnoteringer
•    Gjennomføring av omorganiseringer og håndtering av regnskapsmessige følger av transaksjoner
•    Økonomisk og finansiell analyse
•    Prosjekt- og prosessledelse på økonomi- og finansområdet 

Finansiell Økonomisk rådgivning ledes av Frode Kristiansen

 


 

Du finner en oversikt over flere av våre ansatte på Trondheimskontoret her.

Ønsker du å lese mer om våre tjenester innenfor revisjon? Da finner du ytterligere informasjon her.

 

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med oss via skjemaet under, da hører du fra oss snart. Velkommen til oss! 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code