Karl Kleive, BDO

Karl Kleive

Partner Revisjon | Leder digital revisjon

Digitale løsninger

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Karl er partner og leder for enheten Digital Revisjon i BDO. Han er spesialist i skjæringspunktet mellom revisjon og teknologi, og er kjent for å finne gode løsninger på hvordan bruk av data og digitale løsninger kan tilføre verdi.

Karl har mange års erfaring fra IT-revisjon og dataanalyser for store komplekse virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Han er utdannet dataingeniør, har bygget på med en MBA og er sertifisert IT-revisor (CISA). Karl har også kompetanse innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll fra Forsvarsdepartementets internrevisjon og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Som BDOs spydspiss innen revisjon og teknologi, bidrar Karl til våre revisorers teknologikompetanse og sikrer at vi til enhver tid har de beste digitale verktøyene, slik at du som kunde får effektiv og sømløs revisjon av høy kvalitet.

Ta gjerne kontakt med Karl for en uforpliktende prat!