Blogg: Åpenhetsloven gjelder også ideell sektor

Åpenhetsloven ble vedtatt sommeren 2022. Vi opplever at enkelte ideelle organisasjoner argumenterer for at de ikke er omfattet av loven. Det tror vi er en tapt sak. 

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

 

Intensjonene er gode, praktiseringen vanskelig

Det er lett å slutte seg til disse intensjonene. Hva man skal gjøre for å etterleve loven, er dessverre vanskeligere å vite. 

I praksis har et litt ubestemt antall internasjonale konvensjoner blitt til norsk lov. Loven selv og det vi anser som de mest relevante konvensjonene fyller mer enn 90 A4-sider når de skrives ut fra lovdata.no. Myndighetene kunne gitt klargjørende forskrifter, men det er ingen tegn på at det vil skje med det første.

Typiske spørsmål vi i BDO (som også er omfattet av loven) og mange av våre kunder stiller, er hvor små leverandører vi forventes å følge opp og hvor langt ut i leverandørkjeden vi må undersøke. Dette kan ingen gi klare svar på. 

Enkelte svarer at det jo finnes mengder med veiledningsmateriell og verktøy der ute, så dette kan jo ikke være vanskelig. Og det er riktig det, dersom man har ubegrenset med ledig tid. Det har de færreste.

 

Inntekter trenger ikke stamme fra salg – dermed omfattes også store deler av ideell sektor

For å bli omfattet av loven, må grensene for to av tre vilkår overstiges. Ett av vilkårene er årlige «salgsinntekter» på minst 70 mill kr. Mange i ideell sektor later til å ha tenkt at siden de ikke selger noe, rammer ikke loven dem.

Vi mener dette beror på en uheldig formulering i loven, fordi «salgsinntekter» egentlig skal leses som «inntekter». For sikkerhets skyld har vi spurt Forbrukerrådet, som er veiledningsmyndighet for loven. De svarer slik:

"Som vi skriver på vår nettside er loven ikke begrenset til å kun gjelde næringsdrivende virksomhet; ideelle organisasjoner kan også oppfylle vilkåret om å tilby varer og tjenester i sitt arbeid, selv om det er uten vederlag. Hvorvidt de aktuelle ideelle virksomhetene er omfattet av åpenhetsloven kommer da an på om de oppfyller lovens øvrige vilkår."

Siden vi går ut fra at ingen betaler noe uten å forvente noen form for motytelse, oppfatter vi at enhver inntekt må regnes med. Også selv om motytelsen ikke tilfaller den som betaler (med mulig unntak for bedre samvittighet).

 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig 

Vi har full forståelse for at åpenhetsloven kan oppleves som belastende å følge. Men intensjonen i loven er fremdeles god. Ideell sektor bør vurdere å sette et eksempel for næringslivet. 

Det kan også tenkes at enkelte vil stille spørsmål ved hvorfor ideelle organisasjoner ikke ønsker å følge den. Vi oppfordrer ideelle organisasjoner til å sette i gang!

Om du lurer på hvor du skal starte, kan du lese denne bloggposten.