Blogg:

Tre ting du bør ha på plass før åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

15. juni 2022

Jan Høegh , Director, rådgivning |
Øyvind Hartvigsen, Partner, BDO Advokater |

To personer står i et stupetårn i en svømmehall

 

Dersom dere er en av de 9000 norske virksomhetene som omfattes av åpenhetsloven, må du forberede deg på at du fra 1. juli skal kunne svare på hvordan dere jobber med menneskerettigheter og arbeidsforhold. Svarfristen er tre uker, selv om det er sommerferie. 

Åpenhetsloven skal sikre ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetenes leverandørkjeder. 1. juli blir 9000 virksomheter omfattet av loven og må kunne svare på spørsmål om hva de gjør med det. Hvem i virksomheten skal svare og hva skal svaret være? Det kan være du bør sikre at du alltid har noen på jobb i sommer som kan ta ansvaret. 

 

Gjelder åpenhetsloven deg?

Dersom din virksomhet er omfattet av regnskapsloven § 1-5 (se faktaboks)  eller oppfyller to av de tre kriteriene under, skal du følge loven.

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Da kan hvem som helst kreve informasjon om hvordan loven følges opp hos dere, både generelt og knyttet til en bestemt vare eller tjeneste dere leverer. Denne retten oppstår samtidig som loven trer i kraft. 

§ 1-5 Store foretak
Som store foretak regnes:

 1. allmennaksjeselskaper,
 2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller
 3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.
   

 

Mange virksomheter må forvente spørsmål – også i juli

Vi regner med at flere organisasjoner er godt i gang med å sette opp mailinglister over virksomheter de vil kreve informasjon fra når loven trer i kraft. Har du en virksomhet som selger til sluttbrukere, spesielt til private kunder, er det sannsynlig at du blir kontaktet. Det samme gjelder virksomheter i såkalte risikobransjer eller som selger risikovarer. Dersom dette gjelder din virksomhet, er du nok klar over det. Er du i tvil kan du sjekke her.

Etter loven har du tre uker til å gi svar på en forespørsel, så ikke tenk at «det får vi ta etter ferien».

 

Ha tre ting klare

Det er ikke rimelig å forvente at alle virksomheter har full kontroll over alle sine leverandørkjeder fra dag én.

Men arbeidet bør være startet når åpenhetsloven trer i kraft. Vi anbefaler at du i hvert fall har gjort tre ting:

 1. Utpekt en ansvarlig i toppledelsen
 2. Utarbeidet en policy for hvordan virksomheten vil følge loven
 3. Gjort en innledende risikovurdering av leverandørkjedene og etterspurt informasjon fra de leverandørene dere anser som mest risikoutsatte

Dette bør det klargjøres informasjon om, gjerne også på nettsidene deres. 

I tillegg bør [email protected] eller lignende generell mailadresse følges ekstra godt med på. Det samme gjelder det fysiske postmottaket. Den eller de som følger med der, må vite hvem henvendelser om åpenhetsloven skal sendes videre til. 

Den som skal svare på henvendelsene må ikke være ferieutkoblet. Det kan være lurt å sette opp en vaktplan for ferietiden, både for å overvåke postmottak og for å svare på henvendelser.

 

Ingen har fasit på hva som er godt nok

Myndighetene kunne gitt klargjørende forskrifter til loven, men har så langt vært sparsomme med å tydeliggjøre krav og forventninger.

I England ble det for eksempel for noen år siden innført liknende regler som gjaldt moderne slaveri. Myndighetene der gav etter hvert anbefalinger som nå anses som beste praksis. 

Før vi har fått retningslinjer blir det viktigste å komme i gang, så blir det spennende å se hvordan norske myndigheter velger å gjøre dette fremover og hvordan praksis utvikler seg. 

Vi i BDO vil følge spent med på utviklingen av hvordan åpenhetsloven praktiseres, både av myndighetene og av de som omfattes av loven. 
 

Ønsker du mer informasjon rundt åpenhetsloven?