Blogg: Derfor bør du gjennomføre en lønnskartlegging

Annenhvert år er alle offentlige og private virksomheter med flere enn 50 ansatte lovpålagt å gjennomføre en lønnskartlegging. Er din virksomhet i rute med rapportering etter aktivitets- og redegjørelsesplikten? Vi gir deg verktøyet for å komme i gang.

30. mai holder vi et frokostseminar om dette tema. Meld deg på her

Kravet om lønnskartlegging gjelder også virksomheter som sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte dersom en av partene krever det, og kartleggingen går under arbeidsgivers aktivitetsplikt i likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg til aktivitetsplikten har disse virksomhetene en redegjørelsesplikt som innebærer to hoveddeler:  

 • En kvantitativ likestillingsredegjørelse 
 • En redegjørelse som beskriver arbeidet med aktivitetsplikten. 
Hvorfor gjennomføre en lønnskartlegging?

Foruten om å være pålagt å gjennomføre en kartlegging, vil virksomheten din kunne oppdage og forhindre urimelige forskjeller i lønn mellom kvinner og menn. Derfor er det et viktig verktøy i arbeidsgivers arbeid med likestilling og for å hindre diskriminering, noe som gjør en lønnskartlegging aktuell for alle virksomheter uansett størrelse.

En lønnskartlegging vil også bidra til å synliggjøre lønnspolitikken i virksomheten, skape høyere forståelse for ulike roller og ansvarsområder, samt gi et grunnlag for å sette startlønn og lønnstilbud ved rekruttering. 

Fordeler ved en rettferdig lønnsfordeling 

En rettferdig lønnsfordeling har også større betydning for virksomhetens suksess. Sammenligningsstudier av lønnspraksiser i bedriften tyder på at rettferdig fordeling av lønn har større betydning enn faktisk lønnsnivå. De bedriftene som lykkes med rettferdig lønnsfordeling, opplever blant annet: 

 • Høyere sannsynlighet for å nå, eller overgå finansielle mål 
 • Bedre evne tiltrekke seg talentene og kompetansen de trenger 
 • Høyere sannsynlighet for å lykkes med innovasjon 
 • Bedre evne til å tilpasse å tilpasse seg endringer 
Dette skal det redegjøres for 

Den kvantitative likestillingsredegjørelsen innebærer at virksomheten årlig skal redegjøre for forskjeller mellom kvinner og menn, herunder: 

 • Kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall) 
 • Midlertidig ansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte) 
 • Deltidsansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte) 
 • Uttak av foreldrepermisjon (gjennomsnitt antall uker eller antall) 


I tillegg skal virksomheter hvert andre år redegjøre for: 

 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt (kvinners andel i kroner og/eller prosent) 
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå/-grupper (kvinners andel i kroner og/eller prosent) 
 • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (antall og/eller prosent av arbeidsforhold/jobber) 
 • Ufrivillig deltid blant kvinner og menn (antall og/eller prosent av alle ansatte) 

Disse tallene kan enkelt hentes ut fra et HR-system dersom virksomheten oppbevarer og vedlikeholder ansattdataen i et HR-system. 

Hvor og når skal redegjørelsen leveres? 

Redegjørelsen skal leveres med årsberetningen, eller i et annet offentlig dokument. Fristen for å utarbeide en årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det vil si at frist for redegjørelsen avhenger av når virksomheten leverer årsberetningen. For virksomheter med alminnelig regnskapsår vil fristen for utarbeidelsen være 30. juni 2024. 

Hvordan HR-systemet støtter lønnskartleggingen 

Ved bruk av et HR-system har du mulighet til å effektivisere både gjennomføringen av en lønnskartlegging og det påfølgende rapporteringsarbeidet. Det vil også gi deg mulighet til å jobbe kontinuerlig med likestilling ettersom dataen ligger lett tilgjengelig for vurdering. Et HR-system vil derfor kunne bidra til å skape effektive rutiner for oppfølging, evaluering og rapportering for arbeidet med likestilling. 

Stadig flere HR-systemer tilbyr en funksjon for lønnskartlegging som gjør prosessen mindre omfattende. Har du allerede lønnsdataen oppbevart i et system kan du spare mye tid, da systemet vil hente informasjon om de ansatte og deres lønnsopplysninger og hjelpe deg i gjennomførelsen av kartleggingen. På denne måten kan du fokusere på evalueringsdelen, i tillegg til å sikre at lønnskartleggingen blir fullstendig.  

Vil du lære mer? Meld deg på vårt gratis frokostseminar 30.mai


Hvilket HR-system passer for din bedrift? Les mer her om hvordan BDO kan bistå med HR-teknologi