Blogg: Dette må du vite om generasjonsskifter etter ny arvelov

Flere politiske partier har tatt til orde for å gjeninnføre arvegiften som ble fjernet i 2014. Ettersom det er Stortingsvalg i år er du kanskje en av dem som vurderer et generasjonsskifte denne våren? Fra 1. januar 2021 gjelder også ny arvelov. Begge disse forholdene kan få betydning for hvordan du bør legge opp generasjonsskiftet.

 

Større fleksibilitet ved fordeling av eiendeler

Den største nyheten ved innføring av ny arvelov er at du nå kan fordele eiendeler og verdier ved å fastsette i testament at arvingene skal motta kontanter eller konkrete gjenstander og eiendeler, også med virkning for pliktdelsarv. Dette gjelder for eksempel aksjer. Tilsvarende gjelder gjennom gavebrev ved forskudd på arv. Hvis du har flere barn, men du kun ønsker at en av dem skal ta over familievirksomheten, har du altså anledning til å regulere dette med virkning for fremtidig arv.

Du må naturligvis forholde deg til reglene om pliktdelsarv (nå økt til 15 G). Dersom verdien av aksjene eller virksomheten overstiger det arvingen har rett på, kan arvingen i stedet betale det overskytende til boet. Arvingen må i så tilfelle sørge for finansiering hvis det skal skje en større tilbakebetaling til boet. 

Hvis du ønsker at alle skal få like store verdier kan det derfor fortsatt by på utfordringer hvis den vesentligste delen av arven er knyttet til virksomheten.

 

Sørg for tilstrekkelig realitet

Dersom du ønsker å overføre aksjer til en eller flere arvinger før stortingsvalget i september, er det svært viktig at du sørger for at overføringen har tilstrekkelig realitet. Dette betyr  at du faktisk har gitt fra deg risiko, kontroll, og en ubetinget rett til økonomisk avkastning fra aksjene. Vi har skrevet mer om hva du må tenke gjennom før du gir barna forskudd på arv i artikkelen her. Dersom dere utarbeider aksjonæravtaler, oppretter aksjeklasser eller legger inn begrensninger gjennom selskapets vedtekter, kan det få betydning for vurderingen av om gaven har tilstrekkelig realitet.

 

Ikke glem dokumentasjon og notoritet

Hvis det kommer forslag om gjeninnføring av arveavgiften kan det hende at reglene vil få virkning fra forslagstidspunktet eller en annen forhåndsbestemt dato. Det betyr at du også må sørge for dokumentasjon som viser når gaven ble overført og på hvilke vilkår. Dokumentasjonen må være etterprøvbar og kontrollerbar slik at du også sikrer «notoritet» for forholdet.

Hvis du ønsker at verdien av aksjene skal regnes som forskudd på arv, må dette fremgå på tidspunktet når gaven blir gitt. Vi anbefaler at det utformes et skriftlig gavebrev, slik at det ikke oppstår tvil om at avkortningen var en betingelse for gaven. Det vil også sikre dokumentasjon for andre vilkår, forutsetninger og betingelser.

Overføres grunnbokshjemmelen til eiendom vil dette underbygge gavens realitet og mottaker må ved tinglysningen betale dokumentavgift. Du kan lese mer om dokumentavgift ved arv og gave her .

 

Husk riktig rapportering av gaver eller forskudd på arv i 2020

Dersom du ga bort aksjer eller eiendeler som forskudd på arv før nyttår, er det viktig at både du og arvingen rapporterer dette riktig i skattemeldingen for 2020. Ga du bort hytta eller aksjer i familiebedriften før 31.12.20, så må det rapporteres riktig for å sikre dokumentasjon og underbygge realitet i overføringen.

 

 

Spørsmål? Les mer om arv og generasjonsskifte her eller kontakt ditt lokale BDO-kontor.

 

Andre relaterte artikler:

Arveloven 2021 - Dette må du vite om den nye arveloven

Redd arveavgiften kommer tilbake? Dette må du tenke gjennom før du gir barna forskudd på arv