Blogg: Elbil mva - Skattedirektoratet med nyttig avklaring

Det har lenge vært kjent at Norge vil innføre avgifter på elbil fra 1. januar 2023. 1.desember kom Skattedirektoratet med en viktig, og etter vår mening riktig, prinsipputtalelse om merverdiavgift på elbiler. 

Denne uken ble det enighet om Statsbudsjettet og innføring av merverdiavgift for elbiler. Vi har tidligere skrevet om forslaget her

Det har i bilbransjen vært knyttet stor usikkerhet til hvilket skjæringstidspunkt som skal legges til grunn for når det skal beregnes merverdiavgift. 

Etter merverdiavgiftsloven skal reglene som gjelder på leveringstidspunktet legges til grunn for merverdiavgiftsberegningen. Det er imidlertid ikke helt lett å avgjøre hva som er leveringstidspunktet. Dette kan variere etter hva partene har avtalt, og om det dreier seg om et forbrukerkjøp eller ikke. I forbrukerkjøp kreves normalt at en vare er fysisk overlevert kunde før varen kan anses å være «levert».  

Etter en lang periode med leveringsproblemer for bilbransjen er det nå en mengde biler på vei til Norge. Det betyr at mange biler vil bli stående på havner rundt omkring mot slutten av desember. Forhandlerapparatet vil ikke klare å håndtere fysisk utlevering av disse bilene innen 1. januar, når mva blir innført på salgssummen som overstiger kr 500 000.  

 

Elbilen anses «levert» ved registrering i Motorvognregisteret 

Skattedirektoratet har derfor i en prinsipputtalelse av 1. desember klargjort at tidspunktet for registrering i Motorvognregisteret kan legges til grunn for om det skal beregnes merverdiavgift eller ikke. Elbiler til over kr 500 000 kan altså selges til kunde uten mva, så lenge de er registrert på kunden senest 31. desember. Skattedirektoratet peker i uttalelsen på at dette tidspunktet har stor notoritet, og er egnet som skjæringstidspunkt selv om det går noen dager før bilen blir utlevert. Dette er etter vår oppfatning en mye bedre løsning enn om fysisk overlevering skulle vært avgjørende. Dette ville medført forsøk på tilpasninger, og medført ekstra arbeid og kostnader for både kunde og forhandlere. 

Vi i BDO vil berømme Skattedirektoratet for å ha hørt på bransjen og innført en god og pragmatisk løsning. 

Les hele Skattedirektoratets uttalelse her 

 

Har du lest bilanalysen 2022? Du finner den her.