Blogg: Enklere å få utsettelse med skattemeldingen

Regnskapsførere og revisorer har fått adgang til å søke om samlet utsettelse med skattemeldingen til 30. juni på vegne av alle kunder.

Vi har tidligere kommunisert at Finansdepartementet ikke ga utsettelse med årsregnskap og skattemelding i 2022.

Regnskap Norge melder nå at Skattedirektoratet likevel har kommet på banen med en ny og enklere løsning, som gjør at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse med skattemeldingen på vegne av alle sine kunder i 2022.

Regnskapsførere og revisorer som søker om utsettelse for sine kunder innen 31. mai, får utsatt frist til 30. juni. Fristen for skattemeldingen blir dermed den samme som fristen for fastsettelse av årsregnskapet.