Blogg: Forberedelser til generasjonsskifte – hva må du tenke på?

Det er mye å ta stilling til om dere planlegger å overføre familiebedriften til neste generasjon. Det kan være lurt å sette i gang med generasjonsskiftet nå, i en tid med gunstige skatteregler. Vi har laget en oversikt over hva dere bør tenke på.

Finansminister Vedum har gitt lovnader om at det ikke vil bli innført arveskatt i denne stortingsperioden. Likevel har vi i sommer sett at flere har tatt til orde for at arveskatten er å foretrekke fremfor formuesskatt, og vi tror at arveskatt kan bli en realitet i løpet av få år.

Generasjonsskifte krever forberedelser og god planlegging

Vi har regnet på skatteutvalgets forslag om arveskatt. Lave bunnfradrag, ingen verdsettelsesrabatter og relativt høye satser fører til at arveskatten vil kunne bli høyst merkbar dersom skatteutvalgets forslag tas til følge.

Det er ikke gitt at det vil la seg gjøre å overføre familiebedriften dersom disse reglene skulle bli innført.

Overføring av eierskapet i familiebedrifter bør planlegges i god tid, da det ofte er mange forhold å ta hensyn til. Dagens rammeverk for generasjonsskifter er gunstig. Det er per nå ingen arveavgift, men det er foreslått at en arveskatt vil kunne gjøre at man kan redusere formuesskatten, og derfor er det flere politiske partier som ønsker å innføre arveskatten. Det er usikkert hvilken form arveskatten vil kunne komme i, og om den vil bli slik den er foreslått av skatteutvalget i NOU 2022:20 er usikkert. Vi vet heller ikke når den vil komme.

Dersom du går med planer om å overføre verdier til neste generasjon nå, er det god grunn til å starte planleggingsprosessen allerede i dag. Et godt generasjonsskifte krever forberedelser og god planlegging.

Dette kan du gjøre og tenke på i forberedelsesfasen:

 • Involver neste generasjon i planleggingen, hør på hva de ønsker seg og hvilke planer de har for fremtiden.
 • Ønsker du at neste generasjon skal overta virksomheten eller ønsker du å selge til andre?
 • Har du flere barn, er kanskje ikke alle like interessert eller involvert i familiebedriften. Hvordan kan du da sikre at barna dine får cirka like mye?
 • Hvilke verdier eier du i dag, og hvordan ønsker du at disse skal fordeles mellom barna?
 • Kan du gi fra deg verdier nå eller vil du vente?
 • Har du optimal eierstruktur for et generasjonsskifte?
 • Er barna mindreårige gjelder reglene i vergemålsloven. Tenk derfor nøye gjennom hva som skal skje dersom mindreårige barn arver store formuer, mye kan reguleres i gavebrev eller testament.

Det er mange grep man kan ta for å legge til rette for et generasjonsskifte. Husk likevel at hver familie er ulik, slik at det din far, mor, søsken eller venner har gjort ikke nødvendigvis er det riktige for deg og din familie.

Det er ulike grep som kan gjøres for å legge til rette for et godt generasjonsskifte. Noen eksempler på det er:

 • Aksjeklasser med ulik stemmerett eller utbytterett
 • Aksjonæravtaler
 • Omdanning av ENK/ANS til aksjeselskap
 • Fisjon eller fusjon
 • Gavebrev
 • Ektepakt
 • Testament
 • Fremtidsfullmakt

Hvis du ønsker å sikre at generasjonsskiftet blir slik du ønsker, kan du regulere ønskene dine gjennom et testament og ha en fremtidsfullmakt som sikrer at dine interesser blir ivaretatt dersom du blir ute av stand til det.

Gratis webinar om generasjonsskifte

Om du ønsker en grundigere gjennomgang av forberedelser og gjennomføring av generasjonsskifte, kan du se vårt gratis webinar på temaet.

I løpet av en knapp time går vi gjennom skatteutvalgets forslag om arveskatt og hva man bør tenke på når man planlegger og forbereder for et generasjonsskifte.