Blogg: Handelsbransjen er ikke klar for åpenhetsloven – hva kan din bedrift gjøre?

BDO gjennomfører hvert år Handelsundersøkelsen og har i år intervjuet 200 CFOer og tilsvarende beslutningstakere i handelsbransjen. Den nye undersøkelsen viser at bare litt over halvparten av handelsvirksomhetene som omfattes av åpenhetsloven er kjent med den. Rundt halvparten av disse igjen har iverksatt tiltak for å etterleve de nye reglene.

 

Les hele Handelsundersøkelsen her.

 

Mange har ikke kommet i gang, selv etter snart et halvt år med loven

Vårt klare inntrykk etter kontakt med kunder i en rekke bransjer stemmer godt med funnene i handelsundersøkelsen: De fleste som er omfattet av loven er klar over det, men svært mange av disse har ikke kommet i gang med arbeidet.

Vi tror dette skyldes en stor usikkerhet om hva man må gjøre for å etterleve det som i utskrift fra Lovdata kun er 6 sider lovtekst, men nesten 90 sider internasjonale konvensjoner. Da har vi regnet med de konvensjonene BDO anser som mest relevante. I loven heter det «blant annet» før enkelte av konvensjonene listes opp.

Fordi loven er såpass uklar, hadde vi trodd og håpet den ville få klargjørende forskrifter, slik loven åpner for. Dessverre er det er ingen tegn til at det vil skje, noe vi skrev om i denne bloggen.

Situasjonen etterlater mange uklarheter, for eksempel om man forventes å undersøke alle leverandører – store som små, og om hvor langt ut i leverandørkjedene man må gjøre undersøkelser.

Selv om slike spørsmål er uavklarte, har loven kommet for å bli. En ren vente-og-se strategi er derfor ikke å anbefale. Alle som er omfattet av loven må gjøre noe, så får fremtiden vise hvor mye som forventes.

Men mange er nok usikre på hvordan de skal komme i gang. Det har vi skrevet noen tips om i denne bloggen. De tre tiltakene vi anbefaler der, bør være overkommelige for de fleste. 

Utviklingen med økt vekt på de sosiale sidene av bærekraft, som åpenhetsloven er et eksempel på, vil neppe stoppe opp. Jo lenger du venter, dess vanskeligere blir det å komme à jour.

 

Hva innebærer åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven gjelder større virksomheter og innebærer at hvem som helst kan kreve informasjon om hvordan loven følges opp, både generelt og i tilknytning til en bestemt vare eller tjeneste. Virksomheter som omfattes av åpenhetsloven må derfor kartlegge hvordan de påvirker, eller kan påvirke, menneskers rettigheter negativt – både direkte og gjennom sine leverandørkjeder. Dette arbeidet kan deles inn i tre plikter: 

1. Aktsomhetsvurderinger

  • Gjelder fra 1. juli 2022
  • Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetslovens § 4

 

2. Redegjørelse

  • Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
  • Offentliggjøres senest 30. juni 2023

 

3. Informasjonsrett og opplysningsplikt

  • Gjelder fra 1. juli 2022

 

Gjelder åpenhetsloven deg?

Dersom din virksomhet er omfattet av regnskapsloven § 1-5 (se faktaboks) eller oppfyller to av de tre kriteriene under, skal du følge loven.

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Da har dere plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og til å informere om blant annet den prosessen og resultatene på nettsidene deres. 

Dersom du er usikker på om åpenhetsloven gjelder for din virksomhet, kan du sjekke i BDOs bærekraftskompass her