Blogg: Har du prosjektøkonomer på din byggeplass?

Dagens byggeprosjekter blir stadig mer komplekse og dynamiske. Gode prosjektøkonomer kan bidra til å skape effektive og smidige prosesser, samt sørge for at den løpende økonomien i prosjektet følger prosjektets fremgang og ikke blir hengende etter til sluttoppgjøret.

Prosjektøkonom er et relativt nytt begrep i byggebransjen, og hva som legges i rollen varierer mellom ulike selskaper. For mange byggeprosjekter har økonomer på prosjektene ofte en rolle som er begrenset til månedlig og kvartalsvis rapportering. Rollen som prosjektøkonom kan imidlertid ivareta en vesentlig større bredde og skape verdi for prosjektets administrasjon på daglig basis. 

 

Avlastning for prosjektleder

En tradisjonell prosjektbemanning er ofte rigget slik at de tradisjonelle rollene også dekker økonomiansvaret tilhørende egne fag, med støtte fra prosjektleder. Vår erfaring er at komplekse og sammensatte prosjekter med stor grad av endringer og tilpasninger krever at ansvaret og oppfølging av økonomiområdet får en helt annen og sentral rolle i prosjektet.

Økende kompleksitet kan blant annet være et resultat av økende antall kvadratmeter som bygges, større budsjetter og rammer, økt antall involverte og større involveringsgrad, mer konkurranse, høy grad av komplekse og sammensatte verktøy og kalkuleringsmodeller. Til tross for den økte kompleksiteten har prosjektledere den samme tiden til rådighet som de alltid har hatt. Økonomer har derfor i økende grad en naturlig rolle i disse prosjektene - på samme måte som de er naturlige i administrasjonen i større og komplekse selskaper. 

 

Strømlinjeformet økonomistyring 

Prosjektøkonomer kan bistå med klare rammer og rutiner for prosjektstyring. Dette legger til rette for en god og oversiktlig informasjonsflyt, slik at rett informasjon alltid er tilgjengelig til rett tid. Dette bidrar til å sikre et korrekt grunnlag for viktige avklaringer og diskusjoner i prosjektet. Videre vil en prosjektøkonom ha hovedansvar for fremdriften i prosjektets økonomiske prosesser. Dette ansvaret er i dag ofte fordelt på flere roller, noe som kan medføre at prosesser drar ut i tid, at viktig informasjon går tapt og i noen tilfeller fordyrende prosesser. 

 

Har du prosjektøkonomer på din byggeplass?

En prosjektøkonom er en ressurs som effektivt og oversiktlig kan fokusere på en transparent og trygg økonomi. Ved å være delaktig og fungere som en assistent for prosjektleder vil rettmessige krav alltid bli prioritert, og det kontraktuelle vil alltid bli fulgt opp i en ellers travel prosjekthverdag. 

Ettersom økonomene ikke direkte påvirker den daglige fremdriften ute på byggeplassen, kan de også bistå på flere prosjekter samtidig. 

I BDO er vi tett på deg og din byggeplass. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.