1:
  • Consulting i BDO

Consulting

Vi er tett på norsk samfunn og næringsliv, hvor vi skal gi rådgivning for trygge valg og motivasjon for utvikling. 
 

Våre mer enn 200 rådgivere leverer spesialiserte tjenester innenfor samfunns- og forretningsutvikling, transaksjonsrådgivning, digitalisering og risikostyring.
 

Til grunn for alle våre tjenester ligger en fundamental forståelse og vilje til å jobbe for bærekraftig utvikling av din virksomhet og vårt felles samfunn.

Gransking og hendelser

Bistår kunder med å identifisere, håndtere og forebygge misligheter.


Les mer

Compliance og forebyggende

Forebygge, undersøke og avdekke økonomisk kriminalitet.


Les mer

Utredning og analyse

Hvordan ta riktige valg ved organisering og bruk av samfunnets verdier.Les mer

Bærekraftsutvikling


Våre kunder vil mer enn å tilpasse seg den nye hverdagen – de vil skape nye muligheter for seg selv, sine samarbeidspartnere, ansatte og lokalsamfunnet de er en del av.

Bærekraftsteamet i BDO bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhet. Sammen med samarbeidspartnere og oppdragsgivere har vi utviklet konsepter, produkter og tjenester for å jobbe systematisk med bærekraftsmålene.

Les mer

Innkjøp og kontrakt

Strategisk og operativ rådgivning i komplekse anskaffelsesprosesser.Les mer

Strategi og utvikling

Bistå i å realisere strategien gjennom å utvikle medarbeidere, ledere og organisasjonskultur.Les mer

Økonomistyring

Etablere de nødvendige verktøyene for å styre og følge opp virksomheten.Les mer

Sikkerhet og IT-risiko


Risikostyring handler om hvordan virksomheter kan posisjonerer seg og håndterer usikkerhet. BDO har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med dette.

Les mer om tjenestene vi kan tilby:

Cybersecurity | Internrevisjon | IT-risikotjenester | Personvern og GDPR | Sikkerhet og beredskap

Digitalisering


Digitalisering driver virksomheter fremover og sikrer vekst og øker effektiviteten. Digitalisering er å bruke ny teknologi til å forbedre lønnsomheten og skape mer fornøyde kunder og ansatte. Hvor vil din virksomhet gå i digitaliseringssporet? I BDO er vi over 100 eksperter med digital spisskompetanse. Enten du leder en bedrift med 2 eller 200 ansatte, hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter.

Les mer

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om noen av tjenestene våre? Fyll inn skjemaet under for en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code