Blogg: Ny MVA-melding og SAF-T

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Meldingen er basert på de 31 MVA-kodene i SAF-T regnskap, og antallet poster øker dermed fra 19 til 31. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

 

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Mer om hva SAF-T er her.
 

 

Levering av MVA-melding 

Velger virksomheten å levere MVA-meldingen direkte fra eget fagsystem må det kartlegges om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet. En forutsetning for denne leveringsmetoden er at MVA-kodene fra regnskapssystemet er klassifisert mot MVA-kodene i SAF-T regnskap. Innsending av ny digital MVA-melding fra regnskapssystemet skjer med en API-løsning, og rapporteringen skjer direkte fra regnskapssystemet til en integrert ID-porten- og Altinn-løsning. Det er mulig å bestille testbruker hos Skattedirektoratet for teknisk validering av ny mva-melding allerede nå. 

Direkte overføring fra regnskapssystemet minimerer risikoen for feil inntasting og skal være tidsbesparende, men det begrenser også muligheten til å gjøre manuelle korreksjoner og konsolideringer før innsending. Dessuten stiller det høyere krav til kvaliteten på regnskapsdataene. 

Det vil fortsatt være mulig å levere MVA-melding manuelt via en portalløsning. Dette vil bl.a. være aktuelt for fellesregistrerte selskaper (summering og konsolidering før innsending), enkelte små bokføringspliktige selskaper uten elektronisk regnskapssystem og utenlandske selskaper. 

Med den nye MVA-meldingen blir det mulig å gi kommentarer til spesifikke poster i meldingen, og enkelte standard-kommentarer vil være tilgjengelige. Dessuten åpnes det for opplasting av vedlegg til MVA-meldingen. En annen forenkling er at det bare er aktuelle MVA-koder som skal fylles ut. Ny MVA-melding blir publisert på Skatteetatens hjemmesider og github-sidene i uke 19.

 

Kjøps- og salgsmelding

Det foreslås å innføre ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Skatteetaten begrunner innføringen med økt etterlevelse, likebehandling og hindring av urettmessig konkurransevridning i næringslivet. For de bokføringspliktige vil innføringen kreve endringer og tilpasninger i ERP-systemene, og dette kommer i tillegg til tidsbruk og kostnader for innført SAF-T fra 2020 og ny MVA-melding fra 2021. 

Det er fortsatt ikke endelig avklart når kjøps- og salgsmelding blir obligatorisk. Forslaget krever en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med BDO Advokater eller les mer om SAF-T her.