Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Hva er SAF-T?

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap er et standard dataformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T står for "Standard Audit File - Tax". Formålet med SAF-T Regnskap er primært å gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter på forespørsel. Litt forenklet kan man si at det er snakk om et standardformat for innsending av hovedbok og reskontroer til skatteetaten. 

Kravet om å kunne utlevere regnskapsdata i SAF-T-format kommer til å gjelde alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystemer til bokføring. Selskaper som omsetter for mindre enn MNOK 5 årlig er i utgangspunktet unntatt kravet, men dersom virksomheten likevel har bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk blir de omfattet av kravet. 

SAF-T erstatter ikke vanlig innsending av skattemelding/selskapsmelding og merverdiavgiftsmeldinger ligningsdata. Det er kun i forbindelse med et eventuelt bokettersyn og på forespørsel fra skatteetaten, at bokføringspliktige skal sende inn SAF-T-filer. Innsendingen skjer gjennom Altinn, som skjema RF-1363 SAF-T Regnskap (SAF-T Financial). 

Kravet gjelder for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere.  Bokføringspliktige er ikke pliktige til å gjengi regnskapsinformasjon i SAF-T format for tidligere regnskapsperioder. 
I tilfeller hvor regnskapssystemet benyttes til å produsere filer på SAF-T format, står den bokføringspliktige selv ansvarlig for at eventuell avvikende kontobruk eller avvikende mva-kodebruk i bokføringen, gjøres om  til SAF-T standard konto- og mva-koder i fileksporten.

Dette gjøres ved å mappe kontoer og mva-koder mot SAF-T standarder. På lenkene under finner du informasjon fra skatteetaten om standard kontoplan og mva-koder. 

Mer informasjon om SAF-T finner du på skatteetatens hjemmeside her. 

Er du usikker på hvordan SAF-T påvirker din bedrift og ønsker råd? Ta kontakt med din lokale rådgiver eller fyll inn skjema på første side, så tar en av våre rådgivere kontakt. 

 

Mapping av regnskaps- og merverdiavgiftskoder

SAF-T krever at selskapets kontoplan mappes mot standard kontoplan fastsatt av Skatteetaten. Det er tillatt mapping mot 2-eller 4 sifret standard kontoplan, alternativt kontoplan i resultatregnskapet. Tilsvarende gjelder også for MVA koder.

Uavhengig av den SAF-T løsningen som er valgt, er det bokføringspliktige som selv må sørge for at kontoplan og mva koder er mappet korrekt. Våre revisjons- og regnskapsmedarbeidere har erfaring med at dette varierer stort og vil derfor kunne bistå med å sørge for at dette er gjort på riktig måte. 

 

Konvertering av filer til XML-format

Dersom regnskapssystemet ikke har SAF-T funksjonalitet har BDO utviklet en egen løsning for å konvertere kundedata til SAF-T. Dette kan være hensiktsmessig for selskaper som benytter eldre, egenutviklede eller mindre brukte versjoner av regnskapssystemer. For utenlandske selskaper (NUF) kan dette også være et alternativ da man unngår å ta på seg større utviklingskostnader.

Det eneste som kreves er at vi blir tilsendt følgende:

  • Selskaps og systeminformasjon
  • Saldobalanse
  • Kunde- og leverandørreskontro inkl. informasjon 
  • Hovedbok for den aktuelle perioden

Vi vil motta og ivareta deres data på en forsvarlig måte samt bistå med mapping mot standard kontoplan og mva-koder.