• SAF-T

Fra 1. januar 2020 ble det obligatorisk for alle bokføringspliktige å kunne oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter på standard XML-format, SAF-T (Standard Audit File – Tax). Hovedformålet med SAF-T er å forenkle og effektivisere bokettersyn og arkivering, samt å standardisere utveksling av data mellom ulike finansielle systemer for å effektivt kunne analysere regnskapsinformasjon. 

 

Er din virksomhet klar for SAF-T?

Hvert foretak står selv ansvarlig for å være i stand til å levere en SAF-T fil. Dette betyr i praksis at kontoplan må være korrekt satt opp mot standard kontoplan, at merverdiavgiftskoder må være korrekt satt opp mot standardkoder, samt at selskapet må være i stand til å konvertere filer til XML-format. For å forberede deg på SAF-T, er vår første anbefaling å kontakte din systemleverandør. Det er viktig for enhver bokføringspliktig å vite om denne funksjonaliteten er, eller blir tilgjengelig i regnskapssystemet, og hva som eventuelt kreves av den bokføringspliktige selv. Denne funksjonaliteten vil variere fra system til system.

 

Vi kan bistå deg

BDO leverer tjenestene som gjør din virksomhet kompatibel med den nye SAF-T lovendringen: 

  • Compliance rådgivning
  • Oppsett av kontoplan og merverdiavgiftskoder
  • BDOs konverteringsløsning for SAF-T
  • Validering av SAF-T-fil 
  • Analyse og avstemming

 

Kontakt oss her