Blogg: Økt forutsigbarhet vil skape vekst i SMB

Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) har ambisjoner om vekst og økt verdiskaping, selv i krevende tider. Det fordrer imidlertid forutsigbarhet og forenkling.

I 2021 konkluderte Regelrådet med at 17 prosent av sakene de vurderte hadde så dårlig utredningskvalitet at forslaget fikk rødt lys. I fjor var dette steget til 41 prosent, ifølge tall Regelrådet presenterte på Forenklingskonferansen. De «røde» sakene er forslag til lover og regelverk som påvirker næringslivet som ikke er tilstrekkelig utredet for konsekvenser for de det gjelder. I tillegg opplyser Regelrådet at nærmere vurdering av SMB mangler i minst åtte av ti saker.

For mange SMB kan mangel på forutsigbarhet være avgjørende for videre drift. Det fremgikk i klartekst av BDOs SMB-barometer 2022, og årets barometer som lanseres senere i januar viser at enda flere SMBer nå opplever at usikre rammevilkår hemmer dem.

De jevne SMBene utgjør en stor andel av verdiskapingen i fastlands-Norge; rundt halvparten av alle ansatte i privat sektor arbeider i disse virksomhetene. Dette er virksomheter som sjelden har egne administrative ressurser til å følge opp kompliserte regler og krav. Enten må de leie inn ekspertise og betale for dette, eller så må ansatte prioritere bort tid fra produktiv virksomhet for å ta seg av papirarbeidet. Dette er godt nytt for oss som lever av å gi råd, men er ikke god samfunnsøkonomi.

BDO ønsker å bidra til at SMBenes hverdag blir enklere. Vi leverte derfor i november en forenklingsrapport til regjeringens interdepartementale arbeidsgruppe for forenkling i næringslivet. Rapporten inneholder 11 konkrete forslag for å sikre enklere vilkår og bedre forutsigbarhet for SMB, som vi håper embetsverk og politikere vil ta i bruk. Det er lite som vil glede oss mer enn at regjeringen når sitt mål om å kutte kostnader for næringslivet med 11 milliarder innen 2025 gjennom forenkling.

Vi opplever at embetsverket ønsker tid til utredning og til å lytte til næringslivet. Flere av høstens nye forslag - og vedtatte endringer – savner bredt samtykke og grundig beslutningsgrunnlag. Det viktigste politikere, myndigheter og embetsverk kan gjøre for SMB i allerede usikre tider, er å skape forutsigbarhet.