Blogg: Vi forklarer deg statens oppbygning

Lurer du på hvordan staten er organisert? Visste du for eksempel at Finansdepartementet er tilknyttet 22 underliggende virksomheter? Vårt nye hjelpeverktøy gir deg oversikt over statsforvaltningen og hjelper deg å identifisere relevante organer.

Siden 2013 har BDO gjennomført en årlig kartlegging av statens organisering, fra statsministerens kontor til departementer med underliggende direktorater og etater. Formålet med kartleggingen? Å gi deg innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og dens oppbygging over tid.

Statskartet.no gir brukerne et visuelt oversiktsbilde, over en organisering som vi vet at mange synes det er vanskelig å få ordentlig tak på. Verktøyet er kostnadsfritt å bruke, og du kan også laste ned statskart-oversikten som PDF.

Kompleks forvaltning

Staten omfatter i dag statsministerens kontor, samt 15 departementer og om lag 360 underliggende virksomheter. 12 av 15 departementer har over 15 underliggende virksomheter som de styrer og følger opp. I tillegg har flere av de underliggende virksomhetene en omfattende etatsstruktur under seg. En rekke virksomheter er også underlagt flere departementer, blant andre Arbeids- og velferdsetaten, Mattilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Dette viser noe av kompleksiteten i statsforvaltningen. 

På statskartet.no er virksomhetene inndelt etter fargekoder, for å gjøre det lettere for deg å forstå og plassere dem. Eksempelvis symboliserer rødfarge at virksomheter er underlagt flere departement, og rosa symboliserer helseforetak. 

Vi håper statskartet.no vil være til god hjelp for deg, enten du er student eller journalist, eller du jobber i en bedrift hvor arbeid opp mot offentlige sektor er en del av arbeidshverdagen.