• Bærekraft i kreditt

ESG-vurderinger i kredittprosesser for bedriftskunder

Bærekraftsutfordringene verden står overfor i dag medfører ny risiko for norske banker. Regjeringens handlingsplaner for bærekraftig omstilling av næringslivet gir et stort omstillingsbehov på tvers av alle sektorer. Dette, sammen med endringer i etterspørsel, teknologi, og de fysiske faktorene, som økt forekomst av ekstremvær og varige klimaendringer, utgjør en ny vesentlig økonomisk risiko for norske virksomheter.

ESG-risiko er den økonomiske risikoen virksomheter er eksponert for som følge av overgangen til et bærekraftig næringsliv. Dette har innvirkning både på betjeningsevne og verdien på sikkerhetene som stilles til grunn for en lånesøknad. Derfor er det nødvendig for bankene å identifisere og håndtere denne risikoen på lik linje med øvrige risikofaktorer. Finanstilsynet stiller klare forventninger til dette. ​

Slik kan BDO hjelpe: ​

Vi hjelper din bank med å etablere et helhetlig system for å identifisere, håndtere og følge opp ESG-risiko i kredittprosesser i bedriftsmarkedet. Dette inkluderer:

  • Utarbeidelse eller tilpasning av risikovurderinger​
  • Utarbeide prosess for integrasjon av ESG-vurderinger i kredittinnvilgelse og oppfølging​
  • Utarbeidelse eller oppdatering av styrende dokumenter​
  • Opplæring av ansatte 

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code