Bærekraft i kreditt

Bærekraft i kreditt

Bærekraftsutfordringene verden står overfor i dag medfører ny risiko for norske banker. Regjeringens handlingsplaner for bærekraftig omstilling av næringslivet gir et stort omstillingsbehov på tvers av alle sektorer. Dette, sammen med endringer i etterspørsel, teknologi, og de fysiske faktorene, som økt forekomst av ekstremvær og varige klimaendringer, utgjør en ny vesentlig økonomisk risiko for norske virksomheter.

De aller fleste banker har innført ESG-vurderinger i sine kredittprosesser for bedriftsmarkedet. Mange opplever nå at de har behov for en oppdatering av vurderingskriteriene og at rådgivere har behov for mer opplæring. For eksempel ønsker mange å integrere nye temaer som naturmangfold eller sirkulær økonomi i sine vurderinger. 
 

Slik kan BDO hjelpe

Vi hjelper din bank med å etablere et helhetlig system for å identifisere, håndtere og følge opp ESG-risiko i kredittprosesser i bedriftsmarkedet. Dette inkluderer:

  • Utarbeidelse eller tilpasning av risikovurderinger​
  • Utarbeide prosess for integrasjon av ESG-vurderinger i kredittinnvilgelse og oppfølging​
  • Utarbeidelse eller oppdatering av styrende dokumenter​
  • Opplæring av ansatte 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.