Bærekraftig finans

Bærekraft

Banknæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Derfor er dette en av bransjene som møter flest forventninger og krav. BDOs rådgivere hjelper deg med å få oversikt over kravene og tiltakene, og hjelper deg i gjennomføringen.

 

Muligheter og risiko i omstillingsarbeidet​

Både globalt og i Norge skjer nå en omstilling til en bærekraftig økonomi. For norske banker er dette både en mulighet og en risiko. Omstillingen griper inn i rekke områder i bankene, og derfor har BDO et bredt tjenestetilbud. Vi kan hjelpe deg med både enkeltstående oppgaver og krav, eller med en bredere tilnærming som dekker alle kravene dere møter. ​

 

Bærekraftsundersøkelsen blant små og mellomstore banker

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse for å kartlegge status på arbeidet med bærekraft blant små og mellomstore norske banker. Vi sender undersøkelsen ut til mer enn 100 banker. Alle banker som deltar kan be om å få sine egne resultater kartlagt presentert opp mot samlet resultat i undersøkelsen. På denne måten håper vi at bankene kan få verdifull innsikt i  egne styrker og svakheter, og inspirasjon til å jobbe videre. 

Resultatene av våre undersøkelser kan du lese i våre rapporter som du finner her.

 Finn praktiske løsninger med BDO

BDOs rådgivere hjelper alle typer banker over hele landet med sitt bærekraftsarbeid. Vi har særskilt god erfaring med å finne konkrete og praktiske løsninger for små og mellomstore banker.

Personer som snakker sammen inne

Dette kan vi hjelpe deg med:

BDOs rådgivere har bred erfaring og kompetanse, og kan også hjelpe med særskilte behov utover dette.  


Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.