1:
  • Bærekraft i risikostyring

Vi hjelper deg å implementere bærekraft i din risikostyring

Bærekraft er på vei til å bli en del av bankenes risikostyring. For mange banker har dette startet som en vurdering som hører hjemme i kredittprosessen, men er nå på vei inn i alle områder i bankens risikostyring. 

Området er under utvikling og forventninger fra myndigheter under utarbeidelse. Like fullt eksisterer risikofaktorene allerede. Det er derfor viktig å få oversikt over relevante risikofaktorer for banken og utarbeide hensiktsmessige vurderingsprosesser for helhetlig risikostyring.​

Slik kan BDO hjelpe: ​

  • Oversikt over relevante krav og forventninger til bærekraft i risikostyringen​
  • Identifikasjon av relevante risikofaktorer ​
  • Utarbeidelse av prosess for integrasjon av nye problemstillinger knyttet til bærekraft i bankens risikostyring​
  • Utvikling av interne risikostyringsrapporter​

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code