1:
  • Bærekraftsstrategi for bank

Bærekraftsstrategi som verktøy for utvikling

Banksektoren møter stadig nye krav og forventninger til sitt bidrag til den bærekraftige utviklingen av næringslivet. Dette medfører både muligheter og risikoer for banken.

En bærekraftsstrategi gir en retning for hvordan dere kan bidra til den bærekraftige utviklingen, og grunnlaget for å håndtere de risikoer og muligheter som oppstår som følge av omstillingen til en grønn økonomi. ​

En god bærekraftsstrategi er forankret i organisasjonen, og er en konkret og målbar veileder for bankens bærekraftsarbeid. ​

Trenger dere hjelp med bærekraftsstrategi?​

Vi hjelper deg med prosessen fra bevisstgjøring og forankring i organisasjonen, gjennom valg av strategiske bærekraftsmål og til å definere målsetninger, tiltaksplaner og KPIer for oppfølging av strategien. Vi kombinerer mangeårig bransjeerfaring fra bank med bred fagforståelse av bærekraft og setter dette sammen til konkrete løsninger for din strategiprosess. 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code