1:
 • Bærekraftsansvarlig
  for Hire - bank

Bank: Bærekraftsansvarlig for Hire

Bærekraftsansvarlig for Hire er en tjeneste der våre konsulenter raskt kan gå inn i rollen som bærekraftsansvarlig i din bank for en kortere eller lengre periode.

 

Trenger banken gjennomføring av enkeltprosjekter raskt og effektivt? 

Våre konsulenter kan stille på kort varsel og har spesialkompetanse innenfor bærekraft i finansnæringen.

 

Er dere usikre på hva stillingen som bærekraftansvarlig innebærer for dere?

Vi har god kjennskap til hva stillingen som bærekraftsansvarlig i bank kan eller bør inneholde og vil kunne bistå dere med å definere rollen. Vi kan stille med fleksibel stillingsprosent, og kan hjelpe med alt fra å konkretisere stillingsannonse til å gå inn i rolle som bærekraftsansvarlig.

 

Er det vanskelig å finne rette person til stillingen?

Våre konsulenter kan bistå banken i en interimperiode. Vi kan også gi nødvendig opplæring når en permanent bærekraftsansvarlig er ansatt.

Vi kan tilby en fleksibel løsning som gjør veien til bærekraftsansvarlig kort. Vi tilbyr fleksibilitet i stillingsprosent, tidsperiode og oppgaver.

 

Se hvordan vi kan bistå din bank her:

 

Rollen som bærekraftsansvarlig kan innebefatte arbeidsoppgaver som:

 • å sikre helhetlig og koordinert organisering av bærekraftsarbeidet i banken
 • å sørge for oversikt over utvikling innen regulatoriske krav og forventninger
 • prosjektledelse for delprosjekter av typen:
  • bærekraftstrategi
  • bærekraftsrapportering
  • grønne rammeverk
  • kompetanseheving
  • regulatoriske krav

Med dette kommer også muligheten til å trekke på BDOs sterke fagmiljø innen bærekraftig finans for sparring og involvering i enkeltprosjekter.

Regulatoriske krav og forventninger til bankers bærekraftsarbeid er i rask utvikling. Mange opplever at det er vanskelig å holde oversikten over utviklingen på toppen av det daglige arbeidet i banken.

 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å bestille tjenesten Bærekraftsansvarlig for Hire? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg. 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code