• Bærekraftsrapportering
  for bank

Ekstern bærekraftsrapportering for bank

Ekstern bærekraftsrapportering har som formål å gi interessenter innsikt i bankens bærekraftsarbeid. I likhet med tradisjonell finansiell rapportering er bærekraftsrapportering nødvendig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet.

Forventninger og krav til god bærekraftsrapportering øker stadig, og banker møter enkelte særskilte krav og forventninger. Det er derfor særlig viktig å ha god oversikt over hvilke krav som er forpliktende nå og i fremtiden, samt hvilke frivillige rapporteringsstandarder som kan støtte kommunikasjon av bankens bærekraftarbeid utover lovkrav. ​

BDO gjennomfører årlig en kartlegging av små og mellomstore bankers arbeid med bærekraft. Dette gir oss en god oversikt over hvilke rammeverk, standarder og veiledninger banker bruker. Rapporten fra 2022 blir publisert i april, og viser at banker ofte benytter ett eller flere av disse rammeverkene for sin rapportering: ​

 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)​
 • GRI (Global Reporting Initiative)​
 • UNPRB (FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift)​
 • GHG (Greenhouse Gas Protocol) ​

BDO kan hjelpe dere med rapportering i henhold til alle disse standardene. Uansett hvilken standard dere velger, anbefaler vi at rapporteringen bygger på vesentlighet, nøyaktighet, balanse, tydelighet, sammenlignbarhet og pålitelighet som grunnleggende prinsipper.  ​

 

Slik kan BDO hjelpe: ​

 • Oversikt over hvilke krav og forventninger som gjelder for din bank nå og fremover​
 • Valg av relevant rapporteringsstandard for din bank ​
 • Strukturering av prosess og fremgangsplan ​
 • Innsamling av nødvendig informasjon ​
 • Utarbeidelse av innhold og tekstmateriale for rapport 

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code

 

Du kan også lese mer om bærekraftsrapportering her.