Regnskapstjenester

for bank og finans

Regnskapstjenester til finansbransjen

 

BDO Business Services har spesialisert seg på tjenester til finansbransjen.
Hovedvekten er på regnskaps- og systemtjenester rettet mot investeringsselskaper, fondsforvaltere, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser.

Gjennom lange kundeforhold til profilerte foretak i finansnæringen har vi opparbeidet oss en unik innsikt i bransjen, som gjør at vårt bransjeteam er godt rustet til å forstå din virksomhet. Vi har en sterk tro på at spesialisering kan utgjøre en forskjell for våre kunder, og at vi dermed kan fungere som en regnskapsrådgiver med verdifull innsikt i de daglige gjøremålene og utfordringene dere møter. 


Digitale verktøy og effektivisering av prosesser

Vi har utviklet digitale løsninger for effektiv og sikker håndtering av de sentrale regnskapsaktivitetene som kjennetegner finansbransjen. Det er blant annet løsninger for dataflyt mellom regnskapssystemer og porteføljestyringssystemer, egne rapporteringsverktøy og løsninger for håndtering av store volum av verdipapirhandler. Dette kan realisere betydelige effektiviseringsgevinster for dere i regnskapsføringen og i rapporteringsprosesser.

BDO håndterer regnskapsføring og lønnshåndtering fra A-Å for din virksomhet, og har ressurser som har særlig god erfaring med effektiv og korrekt håndtering av transaksjonene som knytter seg til aktivitet rundt verdipapirer og finansielle poster. 

Vi har utstrakt erfaring med de fleste typer utvidede rapporteringskrav til Finanstilsynet som følge av konsesjonspliktig finansvirksomhet, enten det gjelder som rådgiver på enkelte rapporter eller full outsourcing. 

Gjennom våre mange kundeforhold har BDO opparbeidet seg et godt erfaringsgrunnlag for å kunne gi verdifulle råd til din virksomhet rundt effektivisering av prosesser og etablering av beste-praksis for rapportering av finansielle nøkkeltall.

Riktig bruk av riktige digitale verktøy kan ha stor påvirkning i mange daglige gjøremål i økonomifunksjonen til de fleste selskaper. I BDO har vi støtte fra et stadig voksende miljø for digitale tjenester, som gjør oss i stand til å kartlegge og implementere de digitale løsningene som passer best for din virksomhet. Dette kan være rapporteringsverktøy, løsninger for bedre likviditetsstyring, eller løsninger for dataflyt mellom porteføljesystemer og regnskapssystemer. Hver virksomhet er unik, og vår systemuavhengighet skal sikre at vi sammen finner den løsningen som passer best for deres behov. 

Korrekt styringsinformasjon er essensielt for å kunne ta riktige beslutninger for ledelsen. Vi bidrar med å utforme rapporter som gir den innsikten i regnskapstallene dere ønsker, enten det er for en frittstående virksomhet eller en gruppering av flere selskaper.

Gode rutiner og prosesser er selve grunnmuren for økonomifunksjonen i enhver virksomhet. Gjennom BDOs innsikt fra tett samarbeid med et bredt spekter av kunder over lang tid, har vi betydelig erfaring og kan bidra med nyttige råd når rammeverket for økonomiprosessene deres skal etableres eller fornyes. 

Våre digitale rådgivere kan bistå dere med kartlegging av dagens systemløsning, og vurdering av hvordan denne kan optimaliseres. For finansbransjen vil det være spesielt relevant å sikre at dataflyten mellom økonomisystem og støttesystemer for finansielle investeringer er så sømløs som mulig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om deres behov og utfordringer, så hjelper vi dere gjerne med å se hvilke muligheter som finnes.

BDO ønsker å bistå inn i selskapets drift slik at dere kan fokusere på verdiskapende arbeid. Et produkt som bidrar til at CFO skal slippe mye unødvendig administrativt oppfølging er CFO Support. Da sendes det ut en kort rapport på avtalt intervall med informasjon som er nyttig for driften av selskapet: Likviditet, ubehandlede fakturaer, rapporter i Altinn, kommende frister, etc. Vi leverer denne tjenesten på fastpris. Business Services

BDO Business Services leverer alt du trenger innen økonomifunksjonen, digitalisering og forretningsstøtte. Som rådgiver bistår vi deg med en helhetlig tilnærming som gjør det mulig å finne de beste løsningene for deg og din bedrift. 

LES MER >
Møt våre eksperter på finansbransjen

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.