Risikostyring

Høyere kompleksitet i prosjektene øker risikoen

Styring av risiko i komplekse prosjekter

Bransjen preges mer og mer av komplekse prosjekter og kontraktsformer, noe som bidrar til å øke risikoen i prosjektene. Kombinert med stor konkurranse mellom tilbyderne, bidrar dette til pressede marginer. Det er utfordrende å få en sunn økonomi samtidig som kravene fra byggherre øker. Det er videre krevende å treffe på egne målsettinger for HMS, ytre miljø, lønnsomhet, kvalitet og effektivitet i komplekse kontrakter. 

Økt fortjeneste med lavere usikkerhet

Forståelse av risikoen i kontraktene og prosjektene er helt avgjørende. De senere årene har prising og håndtering av risiko i prosjektene fått økt oppmerksomhet. Tendensen viser tydelig at aktørene som er best på risikostyring er de som oppnår de beste marginene. Fokus på risiko- og muligheter i et prosjekt vil ikke bare bidra til å redusere nedsiden knyttet til konsekvenser av risikoer, men også bidra til å synliggjøre muligheter for forbedring.

Bedre formalisering av rutiner og prosesser

BDO hjelper dere med å kartlegge alle relevante krav fra kunde eller myndigheter som fremkommer av kontrakten, ISO-standarder, tekniske krav/miljøkrav, utslippstillatelser, lover og forskrifter. Vi bistår i etablering, utvikling og kvalitetssikring av enkle og effektive arbeidsmetoder, tilpasset din virksomhet som sikrer bedriftens mål. Metoder som samtidig støtter opp om krevende byggherrekrav. Vi benytter erfarne rådgivere som gjennomfører kartlegging, GAP-analyser for å kartlegge hvor sterke eller svake rutinene er. Sammen med våre kunder utarbeider vi en rapportering av risikobildet i virksomheten. 

ISO-sertifisering

ISO-standarder er krav våre kunder i stadig større grad møter i markedet. Et arbeid frem mot sertifisering etter gjeldende ISO-standarder vil fungere som en mulighet til å bli bedre kjent med egne prosesser og kontroller. En ISO-sertifisering skal lønne seg gjennom at virksomheten får bedre kontroll på egne prosesser. 


To personer ser på en pc

Gjennomgang av egen prosjektportefølje

BDO leverer verktøy for risikostyring som sikrer at du utnytter alle relevante data i egen virksomhet. Verktøyene tilpasses den enkelte bedrifts størrelse og kompleksitet. Våre erfarne konsulenter innen risikostyring samarbeider med erfarne konsulenter innen Business Analytics for å utvikle en risikorapportering tilpasset ditt behov. Bevisst arbeid med operasjonell og finansiell risiko vil bidra til økt lønnsomhet og fortjeneste for det enkelte prosjekt, så vel som for virksomheten for øvrig.

Erfarne rådgivere fra BDO kan også bistå med prosjekt- og leverandørrevisjon for å avdekke status i din prosjektportefølje. En revisjon sikrer at dere kjenner sannsynligheten for å nå de økonomiske målsettinger hensyntatt risiko hos leverandører og samarbeidspartnere. 

Behov for økt kompetanse i egen bedrift

BDO tilbyr kurs og workshop for risikostyring, samt hvordan en kan møte strengere krav fra byggherre og rapportering av klima- og miljørisiko. Dette vil bidra til økt forståelse hos ansatte, i det enkelte prosjekt og i hele prosjektporteføljen. Målet er større bevissthet knyttet til utnyttelse av muligheter ved kontrahering, planlegging og gjennomføring. Våre kurs gjennomføres som kombinerte kurs og arbeidsmøter, hvor deltakerne selv deltar i praktiske case og gruppeoppgaver. Målet er å gi verktøy for hvordan en tar i bruk kunnskap og kompetanse i egen hverdag.Flere personer i et møterom

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.