Handelsundersøkelsen 2023

Stor usikkerhet i handelsbransjen

2023 har vært preget av høy inflasjon og flere rentehevinger, noe som blant annet har ført til større usikkerhet i handelsbransjen og kunder som velger billigere produkter.  

Handel er en prioritert og spennende bransje som BDO følger tett. Hvert år gjennomfører vi derfor en omfattende undersøkelse både for å ta pulsen på bransjen nå, men også se på fremtidsutsiktene. Og ikke minst for å se på hvilke prioriteringer som skal gjøres.  

I 2022 svarte respondentene at blant annet økte strøm- og energipriser var noe som medførte stor usikkerhet rundt fremtidig kostnadsbilde i virksomhetene. I år ser vi mye av det samme, men at det likevel er en kombinasjon av kronekurs og økt prisvekst i Norge som er det viktigste grunnlaget for usikkerheten.  

Økt salg av lavprisprodukter 

Inflasjonsnivået og økt rentenivå har satt kjøpekraften under press, og flere av respondentene synes det er et utfordrende terreng å navigere i. Et annet usikkerhetsmoment er at mange forbrukere går over til lavpris-alternativer som følge av lavere kjøpekraft.  

Resultatene fra Handelsundersøkelsen viser at rundt en av fire handelsbedrifter som ser for seg omsetningsvekst det neste året, mener det skyldes økt salg av lavprisprodukter.  

Økningen i salg av lavprisprodukter er spesielt fremtredende innenfor dagligvarebransjen. Det kan derfor argumenteres for at det i tiden fremover vil være viktig å legge til rette for et bredt sortiment av lavprisprodukter for å øke salg og markedsandeler.  

Utfordrende tider 

Likevel ser vi, om kun marginalt, en bedring i virksomhetenes syn på fremtiden. I fjor spådde 73 prosent av respondentene flat eller fallende omsetning det neste året. Denne andelen er redusert til 65 prosent i år.  

For mange virksomheter handler den kommende tiden om å klare seg gjennom en utfordrende periode med nedkjøling av økonomien, for deretter å være rigget for god operasjonell drift når trenden igjen snur. 

Nye lovkrav 

Respondentene svarer i år som tidligere år at det er sluttkunden som driver den bærekraftige utviklingen i bransjen og stiller sterkest krav til handelsvirksomhetene. Med omfattende rapporteringskrav for større virksomheter på trappene, kan det bli lettere å gi troverdig informasjon om virksomheters bærekraftarbeid fremover.  

Vi har også sett på innføringen av åpenhetsloven, og resultatene våre indikerer at det er mange mindre virksomheter som er usikre på om de er omfattet av kravene. Ved brudd på pliktene etter åpenhetsloven, kan virksomhetene bli idømt et overtredelsesgebyr, i tillegg til omdømmetap.  

Les hele undersøkelsen her.

 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.