Helse- og omsorgstjenester

Mer tjenester for pengene

BDO bistår helse- og omsorgssektoren

Omsorgssektoren skal utvikle tjenestene i tråd med samfunnets behov og forventninger, innenfor stadig strammere budsjetter. Det er en stor utfordring. Krav fra statlige myndigheter gir ytterligere press på denne utviklingen. 

BDO har spesialisert seg på to hovedområder for omsorgssektoren: 

 • Innføring av nye styringsmodeller – inkludert bestiller-utfører organisering og innsatsstyrt finansiering
 • Tjenesteinnovasjon - der BDO gjennom analyser av kostnader, statistiske data og prognoser, organisasjons- og strukturvurderinger og effektivitetsanalyser bidrar til kontinuerlig forbedring

Vi benytter leanbasert metode, der all forbedring skal bidra til en bedret bruker- og ansattopplevelse i hverdagen. 

I alle våre prosjekter fokuserer vi  på å legge til rette for kompetanseoverføring.

BDO ønsker å bidra til en utvikling som gir mer tjenester for pengene. Befolkningens forventninger øker, og det krever nytenkning og radikal tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon er krevende. Der ledere og ansatte ser muligheter, må et større system evne å ta fatt i disse. Ledere og ansatte har ofte ikke ressurser til å koordinere på vegne av mange og må i stedet velge å fokusere på å gjøre det beste ut av hverdagen til det beste for sine brukere; her og nå. 

Våre tjenester og analyser skal bidra til beslutningsstøtte for ledelsen og kontinuerlig forbedring. 

Spør oss om: 

 • Utredninger og analyser av organisering av tjenestetildelingen og virksomhet
 • Ulike typer finansierings- og styringsmodeller, herunder Innsatsstyrt finansiering
 • Utredninger og prosesstøtte for beslutning om kjøp av tjenester fra ideelle og private leverandører
 • Prosesstøtte for kontinuerlig forbedring / lean
 • Effektivitetsanalyser
 • Tolkning av KOSTRA-resultater
 • Prognosemodeller
 • Leverandøroppfølging, herunder oppfølging av dere oppfyllelse av seriøsitetsbestemmelser
 • Varslingstjenester for kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og konflikthåndtering
 • Organisasjon og ledelsesutvikling

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.