1:
 • Offentlig sektor

Offentlig sektor

Økte forventninger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene. Dette er valg som tas i forbindelse med politiske beslutninger, sikring av kritiske funksjoner for innbyggerne, etablering av tjenestetilbud til brukere og utvikling av egen organisasjon. Vår visjon er å skape trygghet for riktige valg og gi motivasjon for endring i offentlig sektor.

BDO er der næring, politikk og samfunn møter offentlig forvaltning og tjenesteyting. Våre kunder er, i tillegg til offentlige virksomheter, offentlig eide selskap, private og ideelle aktører som produserer tjenester på vegne av offentlig sektor, og ulike samarbeid mellom det offentlige og private innenfor f.eks. infrastrukturprosjekter, næringsutvikling og store idrettsarrangementer.

Gjennom omfattende involvering og medvirkning forener vi organisasjonens kompetanse og BDOs spesialisert prosess- og fagkompetanse for å oppnå økt styring og kontroll på den ene siden, og organisasjons- og tjenesteutvikling på den andre siden. I kjernen av våre tjenester, vil du alltid finne en analytisk grundighet. Våre analyser går bak symptomene og identifiserer de reelle årsakene til et eventuelt endringsbehov. På denne måten bidrar vi til trygge valg i endringsprosesser.

Vår hovedmålsetting er å bidra til en offentlig sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. BDO søker derfor å utfordre etablerte sannheter og bidra til innovative løsninger.

Vi hjelper blant annet med

 • Utrednings- og analysestøtte for endrings- og utviklingsprosesser
 • Evaluering av tilskuddsordninger og tilsyn
 • Bærekraftutredninger og analyser, forebygging og leverandøroppfølging ifht. samfunnsansvarlige arbeidsvilkår og produksjonsprosesser
 • Restrukturering, omstilling og utviklingsprosesser
 • Virksomhetsstrategi og etatsstyring
 • Eierstrategi og eierstyring
 • Effektivitet og forbedringer (Lean)
 • Regnskap og rapportering
 • Revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og internrevisjon
 • Sikkerhet og beredskap
 • Verdivurderinger og lønnsomhetsvurderinger
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Støtte og analyse i offentlige anskaffelser
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Lovlighetskontroll av statsstøtte