Offentlig sektor

Trygghet for riktige valg og motivasjon for endring

BDO bistår offentlig sektor

Økte forventninger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene. Det handler om politiske beslutninger, sikring av kritiske funksjoner for innbyggerne, etablering av tjenestetilbud til brukere og utvikling av egen organisasjon. Vi ønsker å skape trygghet for riktige valg og gi motivasjon for endring i offentlig sektor.

Våre kunder i offentlig sektor er offentlige virksomheter, offentlig eide selskap, private og ideelle aktører som produserer tjenester på vegne av offentlig sektor. Vi bistår også ulike samarbeid mellom det offentlige og private innenfor f.eks. infrastrukturprosjekter, næringsutvikling og store idrettsarrangementer.

Gjennom omfattende involvering og medvirkning forener vi organisasjonens kompetanse og BDOs spesialiserte prosess- og fagkompetanse for å oppnå økt styring og kontroll og organisasjons- og tjenesteutvikling. 

Vi gir råd og innsikt som kan bidra til innovative løsninger. Vi ønsker å medvirke til at  det offentlig oppnår mer for pengene og bidra til rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. BDO søker derfor å utfordre etablerte sannheter og bidra til innovative løsninger.

Hva kan vi bistå med?

Jordklode

Bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

BDOs løsninger er forankret i behovet for 
en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Les mer

Forstørrelsesglass over ark

Utredning og analyse

BDO bidrar til trygge valg og motivasjon for 
endring gjennom innsikt.

Les mer

Sikkerhetsgradert informasjon

Statskartet

Vil du lære mer om hvordan staten er organisert?

Les mer


Ikon penger, graf, kalkulator

Tilskuddsforvaltning

Vil du lære mer om hva som kjennetegner god tilskuddsforvaltning?

Les mer

Hvem er vi?

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.