Kommuner og fylkeskommuner

Mer tjenester for pengene og effektiv forvaltning

Kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteutøvelse

Rammebetingelsene til kommuner og fylkeskommuner er i stadig endring. Nye statlige krav og reformer, samt behov for nye tjenester, gjør at kommunene og fylkeskommuner stadig må utvikle og fornye seg. Dette skjer samtidig som de er presset på økonomi og tilgang på arbeidskraft med ønsket fagkompetanse. Dette stiller spesielle krav til gode og målrettede endringsprosesser, involvering, ansvarliggjøring og valg av gode løsninger.
BDO har erfaring fra alle deler av kommunal og fylkeskommunal sektor. Vi kan hjelpe med utredninger og analyse for trygge valg, og vi kan bidra med rådgivning, og prosess- og prosjektledelse gjennom endringsprosesser.  Hensikten er å bidra til en offentlig sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning.

Spør oss om: 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.