1:
 • Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner

Rammebetingelsene til kommuner og fylkeskommuner er i stadig endring. Nye statlige krav og reformer, samt behov for nye tjenester, gjør at kommunene og fylkeskommuner stadig må utvikle og fornye seg. Dette skjer samtidig med at de er presset på økonomi og tilgang på arbeidskraft med ønsket fagkompetanse. Dette stiller spesielle krav til gode og målrettede endringsprosesser, involvering, ansvarliggjøring og valg av gode løsninger.

BDO har erfaring fra alle deler av kommunal og fylkeskommunal sektor. Vi kan hjelpe med utredninger og analyse for trygge valg, og vi kan hjelpe med rådgivning, prosess- og prosjektledelse gjennom endringsprosesser.  Hensikten er å bidra til en offentlig sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning.

Spør oss om blant annet:

 • Kommunesammenslåing
 • Analyser for samfunns- og næringsutvikling
 • Virksomhetsstyring
 • Effektivitetsanalyser og organisasjonsutvikling
 • Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
 • Kontroll med gjennomføring av offentlige kjøp
 • Lovlighetskontroll av statsstøtte
 • Utvikling av eierstrategi og valg om selskapsorganisering
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Forebygging av arbeidslivskriminalitet og leverandøroppfølging
 • Sikkerhet- og beredskapsarbeid
 • Transaksjonsstøtte ved endring i eierskap
 • Avklaringer av skatte- og avgiftsmessige forhold

 

Bærekraft for kommuner og fylkeskommuner

BDO tilbyr en rekke tjenester som kan støtte og utvikle bærekraftsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, les mer om det her: