Offentlig tilskuddsforvaltning

BDO bidrar til god effekt av tilskuddene

En tilskuddsforvaltning som bidrar til å nå formålet

Tilskudd er et viktig virkemiddel der det offentlige løser samfunnsoppdragene sammen med privat eller samfunnsnyttig og ideelle virksomheter. BDO kan bistå både myndighetene, giver og mottakere med å sikre at tilskuddene får best mulig effekt. 

Årlig tildeler lokale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og ideelle virksomheter store beløp for å støtte utviklingsaktiviteter, utdannelse, helsetjenester, kultur, mangfold, frivillighet, idrett mv. for å motvirke fattigdom, øke livskvaliteten, stimulere til økonomisk aktivitet og ikke minst gjennomføre villet politikk. 

Personer som snakker

God tilskuddsforvaltning bidrar til:

 • Oppfyllelse av politiske, kommersielle eller ideelle formål
 • At ordningen faktisk gir ønsket effekt
 • At ordningen dekker relevant behov
 • At ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket
 • At pengene tildeles kvalifiserte mottakere
 • At pengene faktiske benyttes i tråd med formålet


Vi har lang erfaring med i bistå med tilskuddsforvaltning for ulike aktører. Våre kunder er lovgiver, regulerende myndigheter, tilsyn, givere og mottakere av offentlige tilskudd eller annen type finansiering. 

Spør oss om: 

 • Evalueringer og utvikling av tilskuddsordninger
 • Evalueringer og utvikling av tilskuddsforvaltningen
 • Evalueringer og utvikling av tilsyn
 • Rådgivning for mottakers søknad og rapportering av tilskudd
 • Evaluering av effektivitet og måloppnåelse av satsningsmidler
 • Rådgivning og analyse knyttet til offentlige kjøp, ulovlig kryssubsidiering og statsstøtte
 • Offentlig finansiering og statsstøtte
 • Konsekvensanalyser av endringer i lover, forskrifter og regelverk


To personer i dialog


Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.