Offentlig tilskuddsforvaltning

En tilskuddsforvaltning som bidrar til å nå formålet

God effekt av tilskuddene

Tilskudd er et viktig virkemiddel der det offentlige løser samfunnsoppdragene sammen med privat eller samfunnsnyttig og ideelle virksomheter. BDO kan bistå både myndighetene, giver og mottakere med å sikre at tilskuddene får best mulig effekt. 

Årlig tildeler lokale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og ideelle virksomheter store beløp for å støtte utviklingsaktiviteter, utdannelse, helsetjenester, kultur, mangfold, frivillighet, idrett mv. for å motvirke fattigdom, øke livskvaliteten, stimulere til økonomisk aktivitet og ikke minst gjennomføre villet politikk. 

Personer som snakker

God tilskuddsforvaltning bidrar til:

 • Oppfyllelse av politiske, kommersielle eller ideelle formål
 • At ordningen faktisk gir ønsket effekt
 • At ordningen dekker relevant behov
 • At ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket
 • At pengene tildeles kvalifiserte mottakere
 • At pengene faktiske benyttes i tråd med formålet


Vi har lang erfaring med i bistå med tilskuddsforvaltning for ulike aktører. Våre kunder er lovgiver, regulerende myndigheter, tilsyn, givere og mottakere av offentlige tilskudd eller annen type finansiering. 

Spør oss om: 

 • Evalueringer og utvikling av tilskuddsordninger
 • Evalueringer og utvikling av tilskuddsforvaltningen
 • Evalueringer og utvikling av tilsyn
 • Rådgivning for mottakers søknad og rapportering av tilskudd
 • Evaluering av effektivitet og måloppnåelse av satsningsmidler
 • Rådgivning og analyse knyttet til offentlige kjøp, ulovlig kryssubsidiering og statsstøtte
 • Offentlig finansiering og statsstøtte
 • Konsekvensanalyser av endringer i lover, forskrifter og regelverk


To personer i dialog


Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.