Humanitære organisasjoner

Viktige bidragsytere med komplekse utfordringer

BDO er ledende på revisjon og rådgivning for humanitære organisasjoner

Norske humanitære organisasjoner står i bresjen med et stort engasjement, både nasjonalt og internasjonalt. Slike organisasjoner opererer ofte med høy risiko for egen sikkerhet, og strekker seg langt for å hjelpe de mest sårbare gruppene i Norge og ellers i verden. Vi anerkjenner den viktige rollen dere spiller i samfunnet, og vil være med på å møte de betydelige og komplekse utfordringene dere står ovenfor.

BDO er i dag markedets ledende aktør på revisjon og rådgivning for humanitære organisasjoner. Våre revisorer, advokater og rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning. 

Les mer om hva vi kan bistå deg med eller kontakt oss for en uforpliktende prat.

Hva kan vi bistå med?

  • Stiftelser og organisasjoner er avhengig av tillit hos sine givere. Dette stiller krav til styring og kontroll i organisasjonen. Med BDO som revisor får dere en sparringpartner som kjenner bransjen og bidrar til å sikre styring og kontroll. I tillegg til ordinær revisjon av organisasjonen har BDOs revisorer omfattende erfaring med tilskuddsrevisjon og andre attestasjonstjenester. Blant annet reviderer de årlig over 60% av tilskuddene UD og Norad gir til norske ikke-statlige organisasjoner.  
  • Økt risikobilde øker behovet for intern kapasitet til forebygging og avdekking av risiko. I stedet for at dere bygger opp egen organisasjon og kapasitet internt, kan BDO levere internrevisjonstjenester. Både som internrevisor og på prosjektbasis. 
  • Effektiv ressursbruk bidrar til at mer av midlene går til det humanitære formålet. Som et ledende kompetansehus innen økonomi- og virksomhetsstyring, yter vi alt fra løpende forretningsstøtte, som regnskapsførsel, til tjenester knyttet til utvikling og forbedring av økonomifunksjonen. Tjenestene leveres fra våre forretningsenheter Business Services og Consulting, der vi har god innsikt i humanitære organisasjoners særegenhet.
  • Digitalisering driver virksomheter fremover, sikrer vekst og øker effektiviteten. Digitalisering er å bruke ny teknologi til å forbedre lønnsomheten og skape mer fornøyde kunder og ansatte. Hvor vil din virksomhet gå i digitaliseringssporet? I BDO er vi over 140 eksperter med digital spisskompetanse. Enten du leder en bedrift med 5 eller 500 ansatte, hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter.
  • Humanitære organisasjoner behandler ofte medlemsinformasjon av personsensitiv art og som omfattes av GDPR. Utover ren omdømmerisiko kan slike data på avveie medføre økonomisk erstatningsansvar fra myndighetene. BDO har et tungt fagmiljø som yter rådgivningstjenester innen informasjonssikkerhet og avdekking av sårbarhet mot dagens digitale trusler.
  • Mange stiftelser og organisasjoner finansierer deler av sin virksomhet gjennom kommersiell virksomhet som for eksempel ved utleie av fast eiendom, kiosk- og cafédrift. I skjæringspunktet mellom ideell aktivitet og næringsdrift oppstår det ofte komplekse problemstillinger knyttet særlig til skatt og avgift. I BDO har vi lang erfaring med denne type utfordringer og våre advokater kan bistå din organisasjon med rådgivning for å sikre etterlevelse av de lovene dere omfattes av.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.