1:
  • Kultur og underholdning

Selv om deler av denne sektoren er ikke ensbetydende med ideell virksomhet, så fyller dere en viktig samfunnsmessig oppgave ved å skape engasjement og entusiasme. Her finner en aktører som kun er bygget opp på kommersielle aktiviteter mens andre er helt eller delvis avhengig av støtte fra det offentlige. 

 

Anskaffelse av midler

Selskaper i denne sektoren skaffer inntekter gjennom flere kanaler. Felles for disse inntektskildene, være seg billettsalg, offentlig støtte eller andre eksterne kilder, er at de alle skaper forventninger og krav. Dere er en sektor som ønsker å bruke all energi på det dere brenner for og ikke bruke for mye tid på administrasjon. Da er det viktig at de samarbeidspartnerne du har kjenner bransjen og forstår de kravene som pålegges deg i form av rapportering til bidragsyterne. BDO er en slik samarbeidspartner.

 

Bruk av midler

Mottar dere støtte eller donasjoner så skal en være spesielt oppmerksom på bruken av midlene en mottar. Uryddighet i rapportering og egen organisasjon er noe som fort skaper usikkerhet hos bidragsytere. Negativ media omtale rundt slike forhold kan få store konsekvenser selv om det dreier seg om små beløp. Deres selskaps omdømme spiller stor rolle og med dårlig omdømme forsvinner inntektskildene. BDO kan gi dere gode råd og støtte til å sikre at en har gode rutiner for å sikre rett bruk av midler.  

 

Rapportering 

Et av forholdene som kan ødelegge omdømme er manglende ryddighet i rapportering og manglende kapasitet i administrative funksjoner. I BDO kjenner vi de utfordringene dere har. Vi kjenner regelverket dere må forhold dere til og kan være en støtte i å sikre at det overholdes.​

 

Den riktige leveransen​

BDOs rådgivere tar utgangspunkt i selskapenes behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett sammen med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning. 

  • Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
  • ​Vi kombinerer kunnskapen om selskapenes virksomhet og kunnskapen om riktig bruk av digitale verktøy i vårt møte med våre kunder. 
  • Vi kjenner utfordringene dere står ovenfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner i alle faser av arbeidet med tilskudd i deres organisasjon. ​Les mer om tilskuddsforvaltning her. 

 


 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.