Beslutnings- og investeringsstøtte

Sikre grunnlaget for fremtidige valg

BDO hjelper deg med beslutnings- og investeringsstøtte

På lengre sikt er investeringer en forutsetning for å skape verdier gjennom etablering eller utbygging av produksjonskapasiteten. Det kan være betydelig risiko knyttet til investeringer i form av endrede rammebetingelser og markedsmessige forhold. God innsikt er derfor avgjørende for å kunne ta de gode beslutningene. Gjennom et tett samarbeid ser vi nærmere på dine behov.

Sammen skaper vi grunnlag for gode beslutninger og lønnsomme investeringer ved å kombinere din egen kompetanse med våre erfaringer og strategiske tilnærming. Det er en ekstra fordel er at vi kjenner sjømatnæringen godt.

Godt grunnlag for riktige fremtidige valg

Vi bistår selskaper i vekst- og endringsprosesser ved å analysere og skaffe til grunn gode faktabasert data og kunnskap. Dette for å sikre et godt beslutningsgrunnlag til nettopp din virksomhet, før tiltak iverksettes. 
Vi bistår våre kunder både i forkant av en mulig endring eller gjennom hele endringsprosessen. Vi stiller med vår bransjekompetanse og forretningsforståelse for å gi våre kunder en følelse av trygghet gjennom prosjektet. 

Eksempler på leveranser for beslutnings- og investeringsstøtte vi utfører er: 

  • Mulighetsstudier; eksempelvis for ny teknologi, lokalisering av nye fabrikker eller nye markeder. 
  • Produksjonsplaner og biologisk potensiale som grunnlag for investeringer innen havbruk.
  • Budsjettering, lønnsomhetsvurdering, likviditet- og investeringsanalyse.
  • Markeds- og kundeundersøkelser for etablering eller oppkjøp i nye markeder, også internasjonalt. 
  • Finansiell Due Diligence.  


Det er mange virksomheter som har gjennomgått store endringsprosesser og omstillinger hvor ikke alt har gått smertefritt. Endringsprosesser er krevende, og det kreves god veiledning og prosjektledelse gjennom slike prosesser. I slike tilfeller samarbeides det tett med våre eksperter innenfor organisasjons- og lederutvikling for å sikre endringsvilje i organisasjonen. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.