Tjenesteyting

Vi kjenner utfordringene og mulighetene i en variert bransje

BDO bistår tjenesteytere i ulike bransjer

Norge har gått fra å være avhengig av råvarer, industri og vareproduksjon, til å bli et kunnskapssamfunn. Oljeaktivitetene i Norge har skapt stor etterspørsel etter kompetanse. Universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer har skapt grobunn for innovasjon og nyskapning. Vår kunnskapsbaserte industri er i dag blant de ledende internasjonale leverandører av tjenester innen en rekke områder.

Turisme, hotell og restaurantbransjene er blant landets viktigste tjenesteytere. Reiselivsbransjen har opplevd stor vekst de siste årene, men opererer i utfordrende omgivelser. Etterspørselen avhenger i stor grad av makroøkonomiske forhold og utviklingen i internasjonal økonomi og politikk. For hotell- og restaurantbransjen stiller store sesongvariasjoner krav til fleksibilitet, skalerbarhet, kapasitetsutnyttelse og effektiv prising.

Det bygges mye i Norge, og behovet for blant annet ingeniører og arkitekter er stort. Dette er aktører som selger sin tid og kompetanse. BDO er selv en kunnskapsbedrift, og nyter førstehåndskunnskap rundt utfordringene og mulighetene som de tjenesteytende bransjene står overfor. Våre eksperter hjelper blant annet tjenesteytere med utfordringer rundt effektivitet, økt produktivitet, fleksibilitet i organisasjonen og kontrollsystemer. Våre revisorer, rådgivere og advokater har spesialkunnskaper innenfor de relevante fagområder som er aktuelle for bransjen.

Hva sier kundene?

BDO leverte et godt og helhetlig tilbud som viste god forståelse for oppdraget og våre behov. Vi er trygge på at system- og lønnstjenester vi trenger er i gode hender. Teamet BDO har tilbudt oss har lang erfaring og relevant kompetanse


Person holder kopp


Mann ser utover landskap

Ting skjer fort her oppe, da er det gull å ha en rådgiver man kan stole på og kan spørre om ting på veien - slik at vi har ting på stell og best mulig beslutningsgrunnlag for investeringer og fornyelser. BDO er alltid «på» og finner svarene. Deres bredde i tjenester og kompetanse gjør at alt fra økonomi til jus er ivaretatt.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.