1:
  • Tjenesteyting

Tjenesteyting

Norge har gått fra å være avhengig av råvarer, industri og vareproduksjon, til å bli et kunnskapssamfunn. Oljeaktivitetene i Norge har skapt stor etterspørsel etter kompetanse. Universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer har skapt grobunn for innovasjon og nyskapning. Vår kunnskapsbaserte industri er i dag blant de ledende internasjonale leverandører av tjenester innen en rekke områder.

Turisme, hotell og restaurantbransjene er blant landets viktigste tjenesteytere. Reiselivsbransjen har opplevd stor vekst de siste årene, men opererer i utfordrende omgivelser. Etterspørselen avhenger i stor grad av makroøkonomiske forhold og utviklingen i internasjonal økonomi og politikk. For hotell- og restaurantbransjen stiller store sesongvariasjoner krav til fleksibilitet, skalerbarhet, kapasitetsutnyttelse og effektiv prising.

Det bygges mye i Norge, og behovet for blant annet ingeniører og arkitekter er stort. Dette er aktører som selger sin tid og kompetanse. BDO er selv en kunnskapsbedrift, og nyter førstehåndskunnskap rundt utfordringene og mulighetene som de tjenesteytende bransjene står overfor. Våre eksperter hjelper blant annet tjenesteytere med utfordringer rundt effektivitet, økt produktivitet, fleksibilitet i organisasjonen og kontrollsystemer. Våre revisorer, rådgivere og advokater har spesialkunnskaper innenfor de relevante fagområder som er aktuelle for bransjen.