Statsstøtte kystvei

Et regelverk preget av unntaksregler

BDO hjelper deg med regelverket

I henhold til EØS-avtalen er det i utgangspunktet et forbud mot offentlig støtte, men det er en rekke unntaksregler. Reglene om offentlig støtte skal forhindre at nasjonale- eller lokale myndigheter gir fordeler til enkelte foretak eller næringer fremfor andre, på en måte som påvirker samhandelen mellom landene. Regelverket skal hindre at en aktør får offentlig støtte og dermed kunstige fordeler i konkurranse med andre markedsaktører. 

Reglene angår transport, shipping og havneaktører på flere måter. BDO har erfaring med konkrete vurderinger i henhold til regelverket og har hjulpet flere aktører i ulike sektorer med å tilpasse seg til regelverket som eksisterer. De mest aktuelle problemstillingene vi kan bistå med er som følger: 
  • Markedsaktørtester: for å unngå at offentlige markedsaktører har en fordel av å være eid og finansiert av det offentlige, stilles krav om at offentlige investeringer skal testes etter samme prinsipper som det forventes at private aktører vil gjøre. Konkret vil det si at det skal utarbeides en investeringsanalyse hvor det offentlige stiller de samme avkastningskravene til investeringen som en tilsvarende privat investor ville gjort. Våre rådgivere har erfaring med å utarbeide slike analyser, og kan bistå med veiledning eller gjennomføring av hele analysen.
  • Regnskapsmessig skille: både innenfor havnesektoren og for transportselskaper forekommer det ofte en kombinasjon av offentlig støttet virksomhet av såkalt allmenn økonomisk interesse og rent kommersiell virksomhet. For å hindre at det forekommer kryssubsidiering kreves som regel at det opprettes et regnskapsmessig skille. Det stilles en rekke formelle krav til hvordan et regnskapsmessig skille skal utformes og hvordan felles kostnader og/eller inntekter skal fordeles mellom de ulike virksomhetene. Våre rådgivere har erfaring hvordan regnskapsmessig skille kan utformes i praksis, og videre erfaring med vurdering og oppfølging av eksisterende regnskapsmessige skiller, herunder utforming av krav til rapportering og dokumentasjon. 
  • Vurdering, utforming og tilpasning av tiltak: i henhold til EØS-avtalen er det et iverksettingsforbud for støtteordninger før de er notifisert til ESA. Våre rådgivere har erfaring med å vurdere om et tiltak vil innebære offentlig støtte, og hvordan tiltaket kan utformes eller tilpasses for å komme inn under en unntaksbestemmelse. I slike tilfeller har vi også samarbeidsavtaler med ledende juridiske miljøer innenfor feltet. Dersom det blir aktuelt å notifisere en ordning, har vi også erfaring med å gjennomføre prosesser mot ESA.
  • Beregning av tilbakebetalingskrav: dersom ESA finner at et tiltak har medført ulovlig støtte, vil det stilles krav om at støtten betales tilbake til det offentlige. Våre rådgivere har i slike tilfeller erfaring med beregning av størrelsen på beløpet som skal betales tilbake. 
Ta kontakt
Ønsker du å bistand eller har spørsmål rundt hvordan vi kan hjelpe? 
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.