1:
  • Jobb i revisjon

Jobb med revisjon i BDO

Som revisor i BDO har du et viktig samfunnsoppdrag. Revisjon handler om å sikre at finansiell informasjon er korrekt, og dermed bidrar vi med tillit til rapporteringen. Dette er en forutsetning i kapitalmarkedet. Kvalitetssikret og pålitelig informasjon er avgjørende for styret og ledelsen i virksomheten, men også for eierne, investorene, kredittgiverne, leverandørene og kundene. 

Som revisor i BDO er du den naturlige rådgiveren og veilederen for de som driver en virksomhet. Du vil derfor opparbeide deg høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene.

Revisoren har en viktig rolle som pådriver i å forbedre og utvikle rapporteringen i selskapene. Blant annet gjelder dette innenfor bærekraftsrapportering. Kunder, investorer og offentlig sektor forventer nå stadig større åpenhet og informasjon om hva bedrifter og organisasjoner faktisk gjør knyttet til bærekraftig utvikling. BDO hjelper med å fasilitere prosessen for å lage en bærekraftsrapport og kan også attestere bærekraftsrapporter.

Som revisor i BDO får man delta på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget. Digitalisering står høyt på agendaen hos våre kunder, og derfor er revisors digitale kompetanse viktigere enn noensinne. I tillegg benytter vi stadig ny teknologi for å sikre at vi leverer effektiv med høy kvalitet samtidig som det gjør arbeidshverdagen til revisoren mer spennende.

Revisjon finnes på alle våre kontorer. 

Ta kontakt

Erik Lie

Partner, revisjon

Ta kontakt