Sammen for startup-vekst

Sammen for startup-vekst

BDO og Kongsberg Innovasjon inngår nå et nasjonalt samarbeid der målet er å sikre gründere og oppstartsbedrifter et solid økonomisk fundament og hjelpe dem på veien videre.

– Vi ønsker å være med på å realisere «startups» og «scaleups» , og hjelpe de ulike selskapene med å ta nye steg. Vi heier på et yrende gründermiljø og satser på å ta en aktiv del i dette miljøet fremover, sier regionleder i BDO Buskerud, Kåre Rødssæteren. 

Sammen med Konsberg Innovasjon skal de hjelpe flere selskapet over hele landet på veien mot å bli morgendagens storbedrifter.

Et innovativt partnerskap

Det er få som kjenner utfordringene gründere møter i dagens næringsliv bedre enn Kongsberg Innovasjon. 

– I 2020 har vi bidratt til at 47 «startup»-bedrifter har kommet i gang,  og vi er nå inne som aktive eiere i 14 selskaper, forklarer Einar Eilertsen som er leder for «startups & scaleups» i Kongsberg Innovasjon, et selskap som ble etablert i 2003 for å bidra til utvikling og vekst av nye og eksisterende teknologiselskaper.

 – Selv om vi har et lokalt forankret navn så arbeider vi på nasjonal basis, understreker Eilertsen som blant annet trekker fram flere spennende prosjekt i Trondheim der det nye samarbeidet med BDO vil bli viktig. 

Selskapet, som eies av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Handelshøyskolen BI, Kongsberg Automotive, Dresser-Rand, Semcon, KIWA, Vardar og SIVA,  jobber til daglig med å skape økt vekst og utvikling for sin kundeportefølje og bidra til akselerasjon av prosjekter, idéer og selskaper. 

 

Digitalisering og bærekraft

BDO Buskerud gikk nylig inn som deleier av kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen. Byråets digitale kompetanse og rådgivermiljø vil være en del av det nye BDO-samarbeidet med Kongsberg Innovasjon (KI).

– Gjennom vårt eierskap i Godt Sagt kan vi tilby rådgivning og hjelp også utover det rent økonomiske, der digitalisering og bærekraft vil være stikkordene. Dette blir en del av BDO`s satsing på «fremtidens helter», og det er noe vi vil bruke en god del ressurser på fremover. Nå gjelder det bare å finne bedrifter og områder der dette samarbeidet kan gi en vinn-vinn-situasjon for samarbeidspartnerne, sier Kåre Rødssæteren i BDO. 

 

Ny og nødvendig kompetanse

– Samarbeidet dekker uten tvil et behov der ute, spesielt i bedriftenes oppstartsfase og etter hvert som de skal bygge en organisasjon som er god nok til at man greier seg på egenhånd.  Så dette styrker vårt tilbud til både nye gründere og til dagens kundeportefølje, forklarer Einar Eilertsen. 

 – I KI ønsker vi oss gode partnerskap der vi har en felles målgruppe, og BDO og Godt Sagt besitter en kompetanse som tilfører oss helt nye verdier. Her får vi både økonomisk rådgivning, kommunikasjonsrådgivning og digital rådgivning i en og samme pakke. På denne måten får vi utnyttet hele verktøykassa, sier lederen for «startups & scaleups» i Kongsberg Innovasjon.  

 


BDO har nå flere jern i ilden inn mot norske oppstartsbedrifter, deriblant gjennom et eget investeringsselskap - Evolver by BDO – hvor fokuset er rettet mot selskaper som leverer tjenester eller produkter som er relevant for BDO kundemasse.  Her tilbys tilgang til finansiering, hjelp til skalering, nettverk og kompetanse. 


 

Kontaktpersoner: 

Regionleder BDO Buskerud, Kåre Rødssæteren – 90 62 44 16
Leder startups & scaleups i Kongsberg Innovasjon; Einar Eilertsen – 45 04 97 40 

 

Du finner over 70 lokale BDO-kontorer i Norge, blant annet i Drammen og Kongsberg.