BDO bidrar til bærekraftig utvikling i kommune-Norge

BDO bidrar til bærekraftig utvikling i kommune-Norge

Bærekraftig utvikling er ikke bare en drivkraft i næringslivet, men også hos kommunene. BDO er derfor glade for nylig å ha vunnet to kontrakter med hhv. Oslo og Lørenskog kommune for å bistå i deres bærekraftsarbeid.

Oslo kommune 

Oslo kommune v/ Byrådsavdeling for finans (FIN), inviterte i september til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av HMS-revisjoner. HMS-revisjoner innebærer kontroll av om virksomheten etterlever de krav som er stilt på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften samt interne styrende dokumenter i Oslo kommune, særlig HMS-instruksen. 

I konkurranse med seks andre sterke aktører stod BDO igjen med høyest oppnådd poengsum iht. konkurransegrunnlaget og kommunen har derfor inngått rammeavtale med BDO. 

- Oslo er en foregangskommune innen bærekraft, og har betydelig egen kompetanse på området. Det er alltid ekstra interessant og utfordrende å få jobbe med krevende og flinke kunder, sier prosjektleder og direktør i BDO, Jan Høegh. 

 

Lørenskog kommune 

Lørenskog kommune har siden 2016 hatt en strategi mot sosial dumping og benyttet seg av særlige kontraktskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i sine kontrakter. Kommunen har videre fokus på etisk handel i sine anskaffelser, blant annet via medlemskap i Fairtrade Norge.  

De siste årene har kommunen med egne ansatte og ved kjøp av ekstern bistand kontrollert et bredt utvalg leverandører på ulike fagfelt, og lyste i september ut et ønske om fortsatt ekstern bistand til å bistå med å vurdere hva som bør kontrolleres, tema for kontrollene og omfang, gjennomføring av kontroller, samt rapportering med tydelig anbefaling om videre oppfølging. Bistand til kompetanseheving i kommunen og annen gjennomføring av strategien er også aktuelt. 

BDO har utført de fleste kontrolloppdrag for kommunen tidligere og er glade for å igjen ha blitt vist tillit fra Lørenskog kommune for å følge opp og kontrollere deres offentlige kontrakter. 

- Vi ser frem til å fortsette det gode arbeidet med Lørenskog kommune iht. deres strategi for rettferdig arbeidsliv, sier Morten Thuve, partner og leder for BDOs rådgivningsavdeling, og forklarer: 

- Bærekraftig utvikling handler om både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Ett av FNs bærekraftsmål er nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst. BDO har blant flere bærekraftsmål satt særlig nr. 8 i fokus. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunns- og næringsliv.  

- Vi er stolte over å ha vært med å påvirke både metodikk og fokus i norske kommuner i de over 10 årene vi har levert tjenester særskilt rettet mot dette formålet. Derfor vil vi fortsette å levere kontrolltjenester som vårt bidrag til å profesjonalisere næringslivet og sikre et bærekraftig arbeidsliv, sier Thuve.  

 

Bærekraft og rettferdighet 

Oppdragene for Oslo og Lørenskog kommune blir en del av BDOs allerede brede erfaring med oppdrag for kommuner og fylkeskommuner. Med over 70 kontorer landet over er rådgivings- og revisjonsselskapet tett på kommunene. Det var noe av bakgrunnen da KS, Viken fylkeskommune og BDO lanserte et digitalt bærekraftskurs på FN-dagen 24. oktober, gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner. Målet er å skape en felles forståelse for kommunesektorens bidrag til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, og tilrettelegge for målrettet arbeid og i norske kommuner og fylkeskommuner.