BDO blant samarbeidspartnerne som bistår i viktig atomopprydningsarbeid

BDO blant samarbeidspartnerne som bistår i viktig atomopprydningsarbeid

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har fått i oppdrag av regjeringen å bygge ned Norges historiske atomanlegg. BDO har sammen med blant andre Advansia, og i sterk konkurranse med andre etablerte rådgiverselskap, vunnet rammeavtale for «Administrativ bistand» for å støtte NND med det omfattende arbeidet. Med på laget er også Amesto People & Culture, FRONT Leadership og Leidar.  

NND skal i løpet av de neste 25 årene bygge ned de norske atomanleggene. Avviklingen vil inkludere dekommisjonering av forskningsreaktorene med støtteanlegg i Halden og Lillestrøm, håndtering av det brukte brenslet og oppbevaring av lavt og mellomaktivt dekommisjoneringsavfall. For å gjøre dette vil det også være behov for å bygge nye anlegg for håndtering og lagring. 

- Dette er et omfattende arbeid som også vil kreve mye kapasitet på administrative fagområder. Med disse rammeavtalene sikrer vi oss tilgang til kritisk kompetanse og erfaring for å kunne gjennomføre gode prosesser og leveranser. De valgte samarbeidspartnere tilbyr et solid team, sier Ann-Cathrin Becken, Sektordirektør administrasjon i NND. 

 

Teamet skal levere følgende delområder innen «Administrativ bistand»: 

  • Økonomi og regnskap 
  • Virksomhetsutvikling og -styring /Organisasjonsutvikling 
  • Prosjektmedarbeider 
  • HR 
  • Kommunikasjon 

 

NND overtar IFEs konsesjon og eierskap 

Det er i dag IFE (Institutt for Energiteknikk) som er konsesjonsinnehaver, og eier av de norske atomanleggene. NND skal etter planen overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene 2024, inkludert anlegg og personell. 

- Atomenergi til energiforsyning har ikke blitt realisert i Norge, men den nukleære virksomheten har vært svært nyttig for kunnskapsutvikling og anvendelse av denne i andre sektorer, herunder i kreftbehandling gjennom nukleærmedisin, sier Klaus Hansen, partner i BDO og leder for BDOs rådgivningsavdeling i Østfold. 

- Sikker opprydding etter Norges nukleære virksomhet er et viktig steg innenfor bærekraftig utvikling. Dette er også et område hvor vi i BDO har et høyt fokus, og alle våre medarbeidere har de siste årene opparbeidet seg kompetanse på hvordan de kan bidra i bærekraftig utvikling innen alle våre tjenesteområder, sier Hansen, og får støtte av sin kollega Morten Thuve: 

- Bistand til gjennomføring av offentlige omstillingsprosesser, med utredninger og prosesstøtte, er kjernen i BDOs tjenester for offentlig sektor levert fra vår rådgivningsvirksomhet, sier Thuve, som er partner og leder for BDOs bærekraftstjenester.  

Rammeavtalen per delområde vil ha en varighet på 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med inn til 1 + 1 år. Rammeavtalens maksimale varighet er 4 år. 

- Som den eneste konsortiepartneren med kontorer både i Halden og Lillestrøm får vi full uttelling av å være tett på våre kunder i hele landet. At vi får bidra til et viktig arbeid med bredden av vår kompetanse - både med økonomi og regnskap, virksomhetsutvikling, prosjektledelse og HR - er givende for hele kompetansehuset BDO, avslutter Klaus Hansen.