BDO etterspør forutsigbarhet for SMB og foreslår tiltak for forenkling

BDO etterspør forutsigbarhet for SMB og foreslår tiltak for forenkling

For mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er mangel på forutsigbarhet et så stort problem at det kan være avgjørende for videre drift. BDO overleverte nylig en forenklingsrapport til regjeringens interdepartementale arbeidsgruppe for forenklingsarbeidet for næringslivet, som tok imot den med interesse.

 

 

 

- Små og mellomstore bedrifter behøver og fortjener større forutsigbarhet og trygghet, særlig i tider som allerede er usikre. Dette ber vi politikere og myndigheter om å bli flinkere til å ta hensyn til, sier adm. dir. i BDO, Martin Aasen. (Foto: BDO)

- Våre kunder forteller, med all tydelighet, at forutsigbarhet er en nødvendighet for drift og vekst; og det opplever mange at de ikke har, sier administrerende direktør i BDO, Martin Aasen. 

Det har gjennom flere år, men spesielt gjennom denne høsten, blitt hevet kritiske røster mot endringer i regler, skattesatser, rammebetingelser og rapporteringskrav som er raskt implementert og dårlig utredet. Mange fremhever «laksebaroner», «superrike» og «profitører», men det klare flertall av norsk næringsliv faller ikke innenfor disse betegnelsene. Flesteparten representerer små og mellomstore virksomheter som har langsiktighet som sin viktigste strategi. 

Det kommer sjelden frem hvordan vilkår som endrer seg raskt påvirker de små og mellomstore bedriftene (SMB). Ifølge Regelrådet mangler en nærmere vurdering av konsekvensene for små og mellomstore bedrifter i hele 8 av 10 av sakene de behandler.  

– Vi heier på regjeringens ambisjon om å kutte kostnader for næringslivet med 11 milliarder innen 2025 gjennom forenkling. Det er også derfor vi har utarbeidet denne forenklingsrapporten. SMBene behøver og fortjener større forutsigbarhet og trygghet, særlig i tider som allerede er usikre. Dette ber vi politikere og myndigheter om å bli flinkere til å ta hensyn til, sier Aasen. 

 

Hastverk hindrer verdiskaping 

– Vi frykter at embetsverket ikke får tid nok til å utrede endringsforslag; at kortsiktige, politiske markeringsbehov trumfer bredt samtykke og tid til å skape gode beslutningsgrunnlag i byråkratiet, sier Kristen Elstad, partner i BDO og leder for selskapets SMB-satsning. 

Da næringsministeren våren 2022 la ned forenklingsutvalget og erstattet det med en interdepartemental arbeidsgruppe, kommenterte BDO dette på kronikkplass, og påpekte at SMB-barometeret av året viste at en tredjedel av de spurte virksomhetene fryktet at usikre rammevilkår knyttet til skatter, avgifter og reguleringer ville hindre vekst i 2022. 

- Det er ikke å foregripe resultatene av 2023-barometeret nevneverdig å fortelle at utfordringene SMBene opplever med usikre rammevilkår ikke er blitt mindre i løpet av året som snart har gått, sier Elstad, og legger til: 

- SMB ønsker forutsigbarhet og gode rammevilkår, og dette er noe av det viktigste departementer og politikere kan gi dem. 

 

Forenkling for forutsigbarhet 

BDO er rådgivere og revisorer for mer enn 40 000 norske virksomheter, hvor det klare flertall er nettopp SMB. BDO overleverte derfor en rapport om forenkling for SMB til regjeringens interdepartementale arbeidsgruppe 30. november. Rapporten inneholder 11 konkrete forslag for å sikre enklere vilkår for disse bedriftene. Av løsningene BDO foreslår, er tiltak for større forutsigbarhet det viktigste. 

- Embetsverket har lovet oss å svare ut alle forslagene, og det ser vi frem til, avslutter Martin Aasen. 

Se mer om forenklingsrapporten her.