Eiendomsaktører er utrygge på egen IT-sikkerhet

Eiendomsaktører er utrygge på egen IT-sikkerhet

Samtidig som mange eiendomsaktører landet rundt er usikre på egen IT-sikkerhet, medgir 4 av 10 at de ikke har en plan for å opprettholde virksomheten skulle de bli angrepet. - Cyberangrep blir stadig mer avanserte. Det er ikke bare et problem for IT-avdelingen, men er noe som angår hele virksomheten, sier sikkerhetsekspert. 

Eiendomsbransjen har et betydelig potensial innen digitalisering og bruk av data, viste BDOs SMB-barometer. Samtidig viser en fersk Norstat-undersøkelse at mange eiendomsaktører er usikre på egen IT-sikkerhet.  

- Digitalisering gir virksomheter store muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon. Samtidig kompliserer digitaliseringen risikobildet. Hendelser som direktørsvindel, kryptovirus, sabotasje, informasjonstyveri og industrispionasje kan få dramatiske konsekvenser og påføre virksomheter betydelig økonomisk og omdømmemessig tap, sier Thomas Dahl, partner i BDO. 

Av 21 aktører innen «omsetning og drift av fast eiendom» i undersøkelsen svarer 52 prosent at de har behov for å øke egen IT-sikkerhetskompetanse. 48 prosent svarer «nei» på spørsmål om de føler seg trygg på at bedriften er godt nok sikret mot IT-angrep. 

- I møte med potensielle kunder – små som store – får vi ofte høre at de har en IT-driftsleverandør som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det er et argument som ofte ikke holder vann. Den primære oppgaven til en IT-driftsleverandør er at driften av IT-systemene går smertefritt, ikke å beskytte de digitale verdiene, sier Dahl. 

38 prosent av de spurte eiendomsaktørene i undersøkelsen har ikke planer for å opprettholde virksomhetskontinuitet ved en krise eller andre uforutsette hendelser, og 1 av 4 vurderer ikke risiko knyttet til informasjons- og IKT-sikkerhet i forbindelse med bedriftens ordinære risikostyringsprosess

- Riktig bruk av teknologi og data kan hjelpe eiendomsaktører med å øke sin verdiskapning og konkurransekraft, sier Sigmund Olav Lie, partner og leder av eiendomssatsingen i BDO. 

- Når eiendomsaktørene for alvor innser verdiene disse dataene representerer vil det være naivt å tro at ikke også aktører med mindre edle hensikter gjør det samme. Det er derfor viktig å påse at virksomhetens digitale verdier er trygge, påpeker han.