• Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Alle virksomheter har informasjonsverdier de er avhengig av for å nå sine mål, inngi tillit, og opprettholde sin leveranseevne. For å lykkes er det viktig å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til disse informasjonsverdiene.

For at din virksomhet skal oppnå en bedre styring og kontroll, bistår vi i BDO gjerne med å få på plass prosesser for å arbeide systematisk og helhetlig med informasjonssikkerhet. Våre rådgivere har lang og bred erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, og ser sammenhengen mellom din virksomhets forretningsprosess og informasjonssikkerhet. 

 

Et utvalg tjenester vi kan bistå med: 

  • Styringssystem for informasjonssikkerhet 
  • Sikkerhetsrevisjoner, evalueringer og gap-analyser 
  • Risikovurderinger 
  • Verdi-, trussel- og sårbarhetsvurderinger
  • Kompetanse- og kulturbygging  
  • Modenhetskartlegging
  • Sårbarhetsskanning og penetrasjonstesting 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til informasjonssikkerhet? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.
  

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code