Nå skal det bygges med bærekraftig resirkulær betong

Nå skal det bygges med bærekraftig resirkulær betong

Stemningen var høy under Veidekkefrokosten under Oslo Urban Week tidlig i september. Da lanserte Veidekke nyheten om å etablere Veidekke Sirkulær AS for å håndtere pågående sirkulære prosjekter og initiere nye klimaløsninger i bransjen. Regien kunne ikke vært bedre. Veidekke skal for første gang i Norge ta i bruk knust betong som erstatning for steinmasse i ny betong.  

Alle som kjenner Veidekke vet at det er en av Skandinavias største entreprenører. At konsernet prioriterer folk, klima og miljø i sin strategi er verdt å merke seg. Bærekraft i Veidekke gjennomsyrer hele organisasjonen, og handler om måten selskapet drives på.  

Erik Nilsen er oljeingeniøren som i 2014 gikk fra Statoil til entreprenørbransjen, og så seg aldri tilbake. Han har de siste fem årene jobbet i Veidekke, og er nå satt til å lede det nye selskapet Veidekke Sirkulær AS som er en del av Veidekkes byggevirksomhet i Oslo. 

«Bærekraft handler først og fremst om å ta bedre vare på ressursene vi har med hensyn til kommende generasjoner. Med sirkulær betong kan opptil 100% av tilslaget erstattes med betong fra riving, noe som både reduserer behov for deponering og uttak av jomfruelig pukk fra naturen», sier daglig leder Erik Nilsen. 

 

Det grønne skiftet 

Eirik Nilsen
Eirik Nilsen, daglig leder i Veidekke

Veidekke skal ta en aktiv rolle for å gjennomføre det grønne skiftet og har skjerpet målene for konsernets klimautslipp. I tillegg til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø skal det skapes merverdi gjennom egen innovasjon og nært samspill med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Her spiller Veidekke Sirkulær en helt sentral rolle. 

«Det er et nybrottsarbeid vi har satt i gang. I vår gjennomførte vi et vellykket testprosjekt i full skala. Dette vil jeg beskrive som en «game-changer» for oss. Veidekke har mye kompetanse i eget hus, og vi ser ikke på dette arbeidet som et «valgfag». Vi har ambisiøse klimamål i konsernet, og Veidekke Sirkulær er et viktig prosjekt for å nå disse målsettingene», sier Erik Nilsen. 

På Ulven i Oslo skal Veidekke bygge nytt hovedkontor med høye miljøambisjoner. Det nye hovedkontoret skal bli et foregangsbygg innen bærekraft og miljø. Bygget skal oppnå en klimagassreduksjon på mer enn 50 % sammenlignet med referansebygg. Dette blir første gang i Norge at knust betong fra et riveprosjekt erstatter all jomfruelig steinmasse i den nye betongen i bygget. 

 

Stort potensiale i sirkularitet 

Veidekke Sirkulær skal være Veidekkes spydspiss innenfor leveranse av sirkulære produkter og tjenester, og selskapet skal fungere som en inkubator for nye produkter og ideutvikling. Veidekke har i dette arbeidet benyttet seg av bistand fra BDO for å utarbeide en plan for kommersialisering. 

«Gjennom prosessen med å utarbeide forretningsplan for produktet ble det klart at dette hadde potensiale til å bli et helt nytt forretningsområde for Veidekke, og Veidekke Sirkulær AS ble født. BDO har vært en fantastisk fasilitator for oss, og jeg er imponert over den kompetanse og velvillighet teamet fra BDO har lagt for dagen. Rådgiverne fra BDO har helt klart vært dedikerte til prosjektet», sier Erik Nilsen. 

Revet og rensket betong

Kjerneteamet fra BDO har vært Thomas Lidsheim som ansvarlig partner med Øyvind von Krogh som prosjektleder og Tron Sanderud som prosjektanalytiker. Teamet har fungert som faglig støtte til Veidekkes prosjektleder og har bidratt til fremdrift og leveranser inn i prosjektet. 

«Vi fikk en utrolig spennende oppgave fra Veidekke om å utarbeide forretningsplan og strategi for å definere hva Veidekke Sirkulær skal være og hvordan selskapet skal operere. Prosjektteamet vårt har vært spredt både geografisk og faglig, og vi har benyttet muligheten til å trekke på ressurser fra både vårt juridiske miljø, Corporate Finance og bærekraftsrådgivning i BDO, sier prosjektleder Øyvind von Krogh.  

Øyvind har sammen med prosjektanalytiker Tron Sanderud jobbet intenst med prosjektet det siste halvåret. 

«Prosjektet har vært givende å jobbe med. Dette er bærekraft i praksis. Bærekraft består dessverre ofte av mange fine ord, men mangler konkret handling. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan leve ut sin egen bærekraftsstrategi. Vi mener vi har tilført verdi til prosjektet, både med bransjeinnsikt, strategi- og forretningskompetanse og bærekraftskompetanse. Dette passer som hånd i hanske for oss i BDO», sier prosjektanalytiker Tron Sanderud. Prosjektet er ikke bare en forretningsutvikling for Veidekke, men vil bidra til at bygg- og anleggssektoren går foran for å gjøre en forskjell i den bærekraftige samfunnsutviklingen. Det er mye betong i verden og det er i dag alt for lite som gjenbrukes ved riving. Veidekke har skapt noe helt unikt og svært viktig gjennom å satse på ny teknologi for resirkulering av betong.  

I slutten av september ble offisiell byggestart for Veidekkes nye hovedkontor på Ulven i Oslo markert. Og etter planen skal kontoret tas i bruk primo januar 2025.