7 av 10 selskaper mangler bærekraftsrapport – er ikke klare for EUs nye bærekraftsdirektiv

7 av 10 selskaper mangler bærekraftsrapport – er ikke klare for EUs nye bærekraftsdirektiv

Norske selskaper som blir rapporteringspliktige etter EUs nye bærekraftsdirektiv fra 2026 har langt igjen før de er klare for å møte nye krav. Kun åtte prosent av de undersøkte i BDOs nye rapport har høy modenhet på bærekraftsrapportering. 7 av 10 har ikke bærekraftsrapport i det hele tatt.   

To personer snakker sammen i et bærekraftsmøte

 

– CSRD-direktivet er et varslet paradigmeskifte når det kommer til bærekraft i norsk næringsliv. Vi har gjort en kartlegging av modenheten blant norske selskaper som må levere sin første rapport i 2026 for året 2025. De fleste av dem har et krevende prosjekt foran seg, sier Mari Ziesler Andenæs, leder for bærekraftsrapportering i revisjon i BDO.    

EUs nye bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vil føre til at ca1700 bedrifter i Norge får omfattende krav og rapporteringsplikt knyttet til bærekraft.  

Utvalget i BDOs rapport består av de 100 minste, ikke-børsnoterte virksomhetene på Kapital 500 listen. Selskapene har omsetning på 1,9-2,9 milliarder kroner. Ingen av dem er i dag lovpålagt å utarbeide en bærekraftsrapport, men må rapportere for 2025 i starten av 2026.  

Undersøkelsen viser at 70 prosent ikke har en bærekraftsrapport, og blir vurdert til å ha lav modenhet. 22 prosent har middels modenhet. De har en bærekraftsrapport, men den er ikke attestert og har varierende kvalitet er kun delvis basert på anerkjente rammeverk. Åtte prosent blir vurdert til å ha høy modenhet. De har en attestert bærekraftsrapport som er utarbeidet etter minst ett rammeverk.   

– Vi er ikke overrasket over den lave modenheten. Det er ingen lovpålagte krav til bærekraftsrapportering for selskapene i vårt utvalg i dag. Det vi er opptatte av, er at disse selskapene skal komme på banen og forberede seg på omfattende rapportering om kun et par år. En av de store utfordringene med å lage en god bærekraftsrapport, er å sikre kvaliteten på dataene. I selskap av denne størrelsen vi det være krevende. Jobben bør starte nå, sier Erik H. Lie, leder for revisjon i BDO.  

Å ha en attestert bærekraftsrapport vil bli et krav for disse selskapene. 

– For å oppfylle kravene må du blant annet ha vesentlighetsanalyse, interessentkartlegging, kvantitative mål for de ulike områdene innen bærekraft og vurdering av klimarisiko. Det er mer omfattende enn mange er klar over, sier Ziesler Andenæs.  

BDO anbefaler selskaper i startgropa å sjekke når de får rapporteringsplikt, og etablere et prosjektteam og en styringsgruppe for å arbeide med rapporteringen.  

– Det er viktig å vite allerede nå hva du skal rapportere på og kartlegge avvikene mellom dagens rapportering og kravene som kommer. Du har sannsynligvis mye som skal på plass, og som vil involvere avdelinger fra hele virksomheten, avslutter hun.  

I rapporten går BDO nærmere inn på status for disse selskapene når det gjelder de viktigste kravene i CSRD-direktivet, og gir anbefalinger for veien videre for selskapene som er omfattet av direktivet.   

Hele rapporten er tilgjengelig her.  

 

Om rapporten 

Rapporten «Er norsk næringsliv klart for EUs nye krav til bærekraftsrapportering?» baserer seg på offentlig informasjon fra de 100 minste ikke-børsnoterte selskapene på Kapitals liste over de 500 største selskapene i Norge etter omsetning i 2021. Bankinstitusjoner og konsulentselskaper er tatt ut av utvalget. Omsetningen til selskapene i utvalget varierer fra 1,9-2,9 milliarder kroner. Fellesnevneren er at de i dag ikke er rapporteringspliktige, men vil pga. CSRD bli det fra regnskapsåret 2025. Rapporten er publisert i mars 2023, og baserer seg på rapporter for regnskapsåret 2021.