Åpenhetsrapporten 2022 er publisert: – En forutsetning for å lykkes

Åpenhetsrapporten 2022 er publisert: – En forutsetning for å lykkes

– Åpenhet er en forutsetning for å lykkes. Åpenhetsrapport er ikke bare et lovkrav, men en mulighet til å gå i oss selv for å sikre kontinuerlig forbedring og kvalitet, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO. 

 

 

BDO er som mange andre selskaper pålagt å publisere en åpenhetsrapport hvert år.  

– Vi ser ikke på åpenhetsrapporten bare som et lovkrav, men som en verdifull mulighet til å gå i oss selv, finne ærlige svar på hvordan vi gjør det i dag, og vurdere om det er godt nok for fremtiden, sier Martin Aasen.  

Rapporten forteller hvordan vi driver selskapet og jobber for å sikre at vi leverer kvalitet.  I dag preges verdensbildet av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. Dette kommer på toppen av et bærekraftsproblem som vi må løse i fellesskap, knapphet på ressurser og en rekke nye trusselaktører.  

– Dette setter høyere krav til oss og driver samfunnsoppdraget til revisjonsbransjen fremover. Velfungerende markeder skapes gjennom tillit til finansiell og ikke-finansiell rapportering fra næringslivet. Vårt kompetente fagmiljø bidrar til å styrke denne tilliten gjennom en uavhengig og objektiv revisjon, sier Aasen. 

Åpenhetsrapporten skal vise hvordan vi sikrer uavhengighet og kvalitet i revisjonsprosessen. Formålet er å sørge for størst mulig åpenhet og innsyn i hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. I årets åpenhetsrapport kan du lese mer om hvordan BDO jobber med å forbedre kvaliteten i revisjonen.

– Vi vet at det er områder som fortsatt må forbedres og utvikles. Det er kontinuerlig arbeid. Vi i BDO setter vår rolle som tillitspersoner på vegne av samfunnet øverst på agendaen. Å sikre kvalitet er alltid en topprioritet – for meg, styret, ledergruppen, partnerne og alle som jobber i BDO. Vi slipper aldri den ballen, sier Aasen. 

BDOs åpenhetsrapport for 2022 kan du lese her.