• Åpenhetsrapport

Velkommen til åpenhetsrapporten 2021

I årets åpenhetsrapport kan du lese mer om hvordan BDO kontinuerlig jobber med å forbedre kvaliteten i revisjonen. Etter revisorloven skal BDO avgi en årlig åpenhetsrapport. Denne rapporten skal vise hvordan vi sikrer uavhengighet og kvalitet i revisjonsprosessen. Formålet er å sørge for størst mulig åpenhet og innsyn i hvordan vi løser samfunnsoppgaven vår. Samfunnet skal vite at vi ivaretar vårt samfunnsansvar i form av integritet, objektivitet, holdninger, kultur og kompetanse. 

BDO skal være et selskap for fremtiden – for våre kunder, våre ansatte og for samfunnet. Vi har stor tro på en retning hvor kunden settes i sentrum, og alt vi gjør, vårt fokus og engasjement, skal være kundesentrisk. Vi ønsker å utvikle oss selv og hele BDO til å møte våre kunders behov raskere, mer effektivt og med høyere kvalitet.
 

Åpenhet og tillit

Tillit er fundamentet for hele revisorprofesjonen, og som revisorer ønsker vi å bidra til økt åpenhet og tillit. Det siste tiåret har brakt store endringer for revisjonsbransjen, men rollen vår som samfunnets tillitsperson har ikke endret seg. Vi ser heller at den jobben revisorer gjør, har fått en stadig sterkere betydning i samfunnet. Den tilliten vi har fått, tar vi på største alvor, og vi er til enhver tid forpliktet til å levere tjenester av høyest mulig kvalitet. 
 

BDO-nettverket

BDO-nettverket er et internasjonalt nettverk av uavhengige selskaper til stede i 165 land med over 97 000 ansatte innen revisjon, skatt, regnskap og rådgivning. Selskapene er medlemmer av BDO International Limited og yter profesjonelle tjenester under merkenavnet BDO. 
I Norge har vi over 1800 ansatte og 69 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små- og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.
 

Les åpenhetsrapporten 2021 her

Engelsk versjon finner du her.

 

Mvh.
Martin Aasen
Administrerende direktør

Bilde av Martin Aasen

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktpersoner:

Steinar Andersen og Erik Lie

 


 

Rapporter for tidligere år: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014