BDO foretar navneendringer: synliggjør spisskompetanse og bredde i ulike forretnings- og tjenesteomr

BDO foretar navneendringer: synliggjør spisskompetanse og bredde i ulike forretnings- og tjenesteomr

Alle ansatte og partnere i BDO utfører daglig rådgivning for sine kunder innen kjernefagene revisjon, regnskap og advokat. Navneendringene som nå trer i kraft, reflekterer skillet mellom kjernefagene og BDOs konsulenttjenester og finansielle rådgivning. 

 

BDO-kontoret i Vika

 

BDOs rådgivningsvirksomhet endrer navn til BDO Consulting 

- Med denne endringen og tilhørende tjenestestrategi styrker vi tilbudet til våre 40 000 kunder ytterligere, sier Morten Thuve, partner og leder for Consulting i BDO. 

- Mange kunder har en utfordring eller ser en mulighet, men mangler kapasitet eller kompetanse. Vi tilbyr fagekspertise, i kombinasjon med kompetanse innen analyse, problemløsning, endringsledelse og prosjektledelse, sier Thuve. 

Blant tjenestene inngår: 

  • Strategi- og forretningsutvikling 
  • Bærekraftstjenester 
  • Samfunns- og næringsutvikling 
  • Digitalisering og finansiell effektivitet 
  • Risikostyringstjenester 

 

- BDO har over 70 kontorer landet rundt og er tett på lokalt næringsliv. Kunden skal oppleve å få tilgang på vår mest relevante kompetanse innenfor fag og bransje, uavhengig av geografisk lokasjon, sier Thuve, og legger til:  

- Til grunn for alle våre tjenester ligger at vi skal hjelpe kunder med bærekraftig utvikling. 

 

Transaction Advisory Services (TAS) blir til BDO Corporate Finance 

- Det har siden 2018 vært stadig flere som ønsker våre råd, spesielt innen oppkjøp og salg av selskaper – såkalt M&A transaksjoner. Corporate Finance er et veletablert begrep i BDO-nettverket, som både Danmark, Sverige og Finland har valgt å benytte, sier Per Ove Giske, partner og leder for Corporate Finance i BDO. 

Forretningsområdet vil ha utbredelse i flere regioner og på flere av BDOs over 70 kontorer. Det medfører ingen endring i tjenestetilbudet, som fortsatt vil ha fokus på Due Dilligence (Transaction Services), verdivurdering & modellering og M&A rådgivning. 

- Vi tror dette vil bidra til å styrke vår profil i markedet, også med tanke på å tiltrekke nye ansatte i en vekstperiode. 

BDOs nåværende rådgivningsvirksomhet vil med dette bli kjent i markedet som BDO Consulting. Sammen med BDO Corporate Finance representerer disse samlet et komplett sett av tjenester innenfor Consulting og finansiell rådgivning. 

 

Samtidig bytter BDO Regnskap navn til Business Services    

– Vi har i lengre tid følt på at vi i BDO Regnskap leverer mye mer enn det navnet tilsier. Business Services er et mye riktigere og mer dekkende navn på vårt tjenesteområde, sier Andreas Ystgaard Tjemsland.  

Han legger til at Business Services er et velprøvd og kjent navn blant både bransjen og kunder. 

– Business Services er også et navn som brukes i andre BDO-land. Det har vært en god prosess der mange har vært involvert. Jeg tror dette er et navn de aller fleste i BDO Regnskap er godt fornøyd med, avslutter Tjemsland.