BDO markerer mangfold i hele oktober

BDO markerer mangfold i hele oktober

I år kommer markeringen av mangfoldsmåneden i BDO samtidig som selskapets ledere får omfattende kursing i mangfoldsledelse og et nytt mangfoldsnettverk blir etablert. 
Martin Aasen og Kristina Bors

Bilde: Kristina Bors, HR-direktør i BDO, og Martin Aasen, administrerende direktør i BDO

 

– Vi er ulike på grunn av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnivå, kjønnsuttrykk og -identitet, familiebakgrunn, faglig bakgrunn, livserfaring, arbeidserfaring og mye mer. Ulikhet er en styrke, fordi det gjør oss i stand til å se flere perspektiver og komme med nye ideer. Vi blir bedre kollegaer, rådgivere og revisorer, sier administrerende direktør, Martin Aasen.  

Gjennom hele oktober har BDO mangfoldsarrangementer ved kontorer over hele landet. I tillegg har vi interne, nasjonale foredrag om psykologisk trygghet og verdien av mangfold og intern og ekstern markering av verdensdagen for psykisk helse. I oktober har også arrangementene og innsamlingen knyttet til TV-aksjonen til Redd barna skapt stort engasjement hos BDO-ere over hele landet.  

– Det handler om å lage plass til alle, og i BDO er vi over 2000 individer med ulik bakgrunn og ballast. I det daglige kan det være så enkelt som å bli flinkere til å hilse på hverandre og stille hverandre spørsmål. Rett og slett å bry seg og bli bedre kjent, sier Aasen. 

 

Mangfold og inkludering hele året 

Mangfold og inkludering skal være på agendaen året rundt – ikke bare i mangfoldsmåneden oktober og under Pride. Derfor BDO vedtatt en ny plan for å styrke mangfoldsarbeidet som nå er i ferd med å bli implementert. 

– Det gode arbeidet starter hos lederne, meg selv inkludert. I høst deltar nasjonal ledergruppe, HR-ledere, profittsenterledere og medlemmer fra styret på en kursrekke i mangfoldsledelse. Vi vil også få et digitalt kurstilbud for alle ansatte i løpet av kort tid, sier Aasen.   

I tillegg etablerer selskapet et internt mangfoldsnettverk med representanter fra hele landet.    

– Vi har erkjent at vi må engasjere bredere i organisasjonen for å få med ulike perspektiver. Derfor har vi etablert et mangfoldsnettverk som består av engasjerte BDO-ere fra ulike tjenesteområder med forskjellig geografisk tilhørighet og en interesse og engasjement for mangfoldsarbeidet, sier HR-direktør Kristina Bors. 

Nettverket skal øke kunnskap og bevissthet om mangfold og inkludering gjennom ulike aktiviteter og tiltak gjennom hele året.  

– De vil også kartlegge og gi innspill på hva som bør endres i BDO for å sikre plass til alle. Ubevisste fordommer eller utdaterte tenkemåter kan for eksempel være skjult i policyer og retninglinjer. Om dette finnes, skal vi avdekke det og endre det, avslutter Bors.  

 

Les mer om BDOs Pride-feiring i år her.