Elektrisk samarbeid

Elektrisk samarbeid

Det er få tegn hos Active Elektro i Sandnes som viser at vi er kommet til en elektrikerbedrift. Det er verken kabeltromler eller armaturer å se. Ting har endret seg siden daglig leder Roar Reke først ble elektriker.

Bilde: F.v. Jørgen Andreassen i Elkonor, Roar Reke i Active Elektro og Elen Margrete Forus (tidligere ansatt i BDO).

 

I stedet møtes man av et moderne kontorbygg like ved brannstasjonen for Nord-Jæren. I disse omgivelsene har Active Elektro hatt sitt hovedkontor siden etableringen i 2014.

 

 

Roar etablerte Active Elektro sammen med flere tidligere kollegaer for ni år siden. Han har lang fartstid, og har erfart den rivende utviklingen i elektrobransjen de siste førti årene.

– På midten av 80-tallet ble vi alle opptatt av PC og databehandling, og det var den veien jeg selv ønsket å gå. Men på yrkesskolen var det sterkstrøm som var tilbudet, og det ble mitt valg. Jeg ble fascinert av yrket, og gikk noen år i lære før jeg fikk min første jobb som elektriker. Kabling ble mer interessant enn datamaskinene, sier Roar med et smil.

Bilde: Roar Reke på taket til Travbaneveien på Forus.

 

En hyggelig arbeidsplass

Senere i karrieren ble det teknisk fagskole og jobb i flere lokale elektrikerbedrifter. Etter noen år som elektriker gikk Roar over til ABB som da var en stor engrosaktør. Der ble han i over 10 år.

– Da jeg kom tilbake som elektriker merket jeg at mye hadde endret seg. Så jeg gikk gjennom en prosess der jeg endte med å starte for meg selv. Jeg ville skape en arbeidsplass hvor alle skulle glede seg til å gå på jobb hver dag, sier Roar.

 

Solceller og selvforsyning

Active Elektro ble altså resultatet, og fremstår i dag som en solid regional aktør med kontorer på Sandnes, Nærbø og i Sirdal. 30 ansatte jobber i bedriften som leverer elektriske installasjoner både til privat- og bedriftsmarkedet.

– Vi har flest oppdrag fra nærings- og industrikunder, men tar også på oss installasjoner og serviceoppdrag for privatkunder.

Bærekraft har også blitt en sentral del av arbeidshverdagen til Roar og teamet hans.

– Siden 2016 har vi levert mange solcelleanlegg til både næringsbygg, boliger og hytter. På næringsbygg er vi tidlig inne i prosjektene for å få til en størst mulig selvforsyning av energi. I Travbaneveien på Forus forsyner vi for eksempel hele bygget med strøm. I tillegg jobber vi systematisk med å bytte ut gamle lyskilder til mer energieffektive løsninger, sier Roar.

Elen Margrete, som jobber på kundeteamet til Active Elektro lytter til de mange erfaringene Roar har gjort seg og det han har vært med på å skape. Hun har blitt godt kjent med elektrobransjen i løpet av sin tid i BDO.

 

En av landets største elektrikerkjeder

Activ Elektro er del av Elkonor, en landsdekkende medlemseid kjede med over 195 uavhengige elektrikerbedrifter. Dette fellesskap bidrar til å gjøre hverdagen enklere for Active Elektro.

– Medlemskapet gir oss en rekke fordeler som konkurransedyktige priser på innkjøp og tilgang til digitale verktøy. Vårt ERP-system er levert av BDO til Elkonor-kjeden, og vi får god support i det daglige arbeidet, sier Roar.

Jørgen Andreassen er IT- og økonomisjef i Elkonor, med tilhold på Ryen, vest for Manglerud. På kjedekontoret jobber han og hans kolleger med å bygge og forvalte fundamentet for en veldrevet kjede. Gode, landsdekkende innkjøpsavtaler og administrative løsninger er en del av dette.

– Vårt eksisterende ERP-system var utdatert, noe som resulterte i at vi valgte BDO som samarbeidspartner etter en anbudsrunde.  Jeg setter stor pris på å ha BDO som samarbeidspartner, og merker at de er tilgjengelige og tett på oss som kunde, sier Jørgen Andreassen.

 

Bilde: Jørgen Andreassen, IT- og økonomisjef i Elkonor.

 

Satt i rett system

Med en helhetlig løsning for økonomi og regnskap, er det mulig å ha all funksjonalitet i ett og samme system. For Elkonor gjør det arbeidshverdagen og administrasjonen enklere. Systemet gjør ressursplanlegging mer effektiv, og sørger for at brukerne kan effektivisere hele verdikjeden fra ordre til faktura, og på den måten sikre bedre likviditet og økonomi. 

Partner i BDO, Anne Merete Vorpenes har vært sentral i leveransen til Elkonor-kjeden. Hun er tjenesteleder for Business Services i region SørVest, og har lang erfaring med implementering av ERP-systemer.  

– I BDO er vi opptatt av å tilby gode ERP- og regnskapssystemer som bidrar til effektiv drift for både kjeder som Elkonor og for enkeltstående bedrifter. Vi har bistått Elkonor både i valg av løsning og implementering av denne, i samarbeid med de involverte systemleverandørene.

Det er viktig å kunne være tett på kunden – både før, under og etter implementering.

– Elkonor er en kunde vi nå kjenner godt, det gjør jobben enklere og vi setter stor pris på å ha ombord, sier Anne Merete.

 

Bilde: Anne Merete Vorpenes, Partner i BDO.

 

For Roar Reke som har bygd opp Active Elektro, betyr det mye at han får god støtte fra kjeden han er en del av.

– Vi får også god hjelp fra vårt eget regnskapsteam i BDO her lokalt. Det er mye kunnskap på det huset, sier han.